De Belgische staat is opnieuw veroordeeld wegens de overbevolking in de gevangenissen, ditmaal door de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. Als de staat de situatie in de gevangenissen van Vorst en Sint-Gillis niet aanpakt binnen de zes maanden, dreigen er dwangsommen. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Het vonnis is het resultaat van gerechtelijke stappen ondernomen door de Orde van Franstalige en Duitstalige Balies. In 2015 startte deze reeds drie procedures tegen de gevangenissen van Lantin, Vorst/Sint-Gillis en Bergen. Een aantal gedetineerden sloten zich daar toen bij aan. Eind oktober velde de rechtbank van eerste aanleg in Luik in deze het vonnis. De Belgische staat heeft hier inderdaad een verantwoordelijkheid in en moet “passende maatregelen” nemen, klonk het.

(Lees verder na de tweet.)

In een vonnis van 9 januari sluit de Brusselse rechtbank van eerste aanleg zich daar nu bij aan, maar legt nog eens een extra dwangsom op indien de staat de situatie niet binnen de zes maanden rechtzet. “Hoe lang nog en waarom volhardt de Belgische staat, ondanks meerdere veroordelingen, in het niet nemen van de nodige maatregelen?“, vraagt Jean-Pierre Buyle van Avocats.be, dat uitgaat van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies, zich af. “Gisteren Lantin, vandaag Sint-Gillis, dat gemiddeld plaats biedt aan 850 gedetineerden tegenover een capaciteit van maximum 549 personen. Deze hardnekkige kwaadwilligheid om zich buiten de wet te stellen is onaanvaardbaar in een rechtsstaat.”

Overbevolking

“Hoewel de overbevolking in de gevangenissen de voorbije jaren globaal gezien is afgenomen in België, blijft de situatie in sommige gevangenissen onacceptabel”, stelt de Orde. Uit recente cijfers van ontslagnemend minister van Justitie Koen Geens (CD&V) blijkt bovendien dat het aantal gedetineerden in de Belgische gevangenissen op 27 december alweer opgelopen was tot 10.305, wat neerkomt op een overbevolking van rond de 11 procent. Overigens zijn bijna de helft daarvan buitenlanders, gevangenen met dubbele nationaliteit niet meegeteld.

Falend gevangeniswezen

Hiermee is het de zoveelste keer op rij dat blijkt dat de toestand van onze Belgische gevangenissen te wensen overlaat. Het Europees Hof voor de rechten van de Mens heeft ons land al meerdere keren veroordeeld voor de omstandigheden waarin de gevangenen verblijven. De vakbonden hekelden vandaag zelfs nog de “middeleeuwse toestanden” in de Brugse gevangenis. En in 2017 sprak het antifoltercomité van de Raad van Europa haar ongeloof uit over de grove wantoestanden tijdens stakingen: “Nooit zoiets gezien”, klonk het. Men eiste minimale dienstverlening. Eind oktober, kort voor de val van de Zweedse coalitie, keurde de ministerraad daartoe nog een wetsontwerp goed van minister Geens. Dit geraakte echter nog niet door het parlement.