In haar ontwerp voor het verkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen, die in Duitsland op 26 mei plaatsvinden, pleit de rechts-conservatieve Alternative für Deutschland voor een ‘Dexit’. De uittrede van Duitsland moet volgens de eurokritische partij volgen wanneer de EU zich in een termijn van vijf jaar niet weet om te vormen in democratische richting.

In een voorstel voor het AfD-verkiezingsprogramma voor de komende Europese verkiezingen, pleit de partij voor een radicale hervorming of een mogelijke uittrede uit de Europese Unie. Centraal staat hier het herstel van de competenties van de natiestaten in Europa ten koste van de EU. Het voorstel besluit dat een “uittrede uit de Europese Unie of een geordende ontbinding van de EU en de stichting van een nieuwe Europese economische- en interessegemeenschap noodzakelijk wordt” wanneer de EU zich niet kan hervormen in een termijn van vijf jaar. Hierover zal de partij zich van 11 tot 14 januari buigen in het Saksische Riesa.

Fundamentele veranderingen

Het vooropgestelde programma doet echter vermoeden dat de partij zich in 2024 zal moeten opwerpen als Dexit-partij, waarmee ze zal terugkeren naar haar eurokritische wortels. Het ontwerp voorziet onder andere een afschaffing van het Europese parlement en een hervorming in een nieuw orgaan, bestaande uit maximaal 100 vertegenwoordigers die door de fracties in de nationale parlementen gekozen worden. Hiermee zouden Europese verkiezingen dus verleden tijd worden vanaf 2024.

De algemene toon van het voorstel blijft ook uiterst kritisch voor de ijkpunten van de Europese politieke lijn. Zo keert AfD zich af van de dwingende richtlijnen over de gelijkheid tussen man en vrouw en de huidige landbouw- en milieupolitiek. Ook zou de Euro weer vervangen moeten worden door nationale munteenheden en zouden de wetgevende macht van de EU en de geheven stelling van het Hof van Justitie van de Europese Unie moeten verdwijnen. Tot deze afschaffing, zouden besluiten over Europese verdragen volgens de AfD moeten plaatsvinden na een volksraadpleging.

Steun van de partijbasis

De radicale houding met betrekking tot de EU baseert zich echter sterk op een bevraging die de AfD doorvoerde bij haar eigen partijbasis uit de herfst van 2018, en waaraan zo’n 20% van de leden deelnam. Zo’n 80% zag daarbij een uittrede uit de EU als mogelijkheid en vond dat het thema als laatste optie in het programma diende opgenomen te worden. De vijfjarentermijn baart echter enkele afgevaardigden zorgen, wat reeds leidde tot een amendement dat deze vijfjarentermijn uitbreidt tot een “gepaste tijd”. Verder thematiseert de partijbasis ook zeer sterk de islam. 98% stemde hier voor een “samenwerking met andere Europese staten die de islamisering van Europa willen verhinderen”. De laatste peilingen (december 2018) tippen AfD op 14,5 tot 16,5% bij de Europese verkiezingen, meer dan een verdubbeling in vergelijking met de laatste verkiezingen van 2014.

https://twitter.com/AfD/status/1078508254517477376