Het communautaire conflict rond de artsenquota laait terug op. Deze cijferlimieten bepalen hoeveel artsen er elk jaar in Wallonië en Vlaanderen mogen bijkomen. Sinds jaar en dag houdt Vlaanderen zich aan die afspraken, Wallonië niet. Daar leek even een oplossing voor, maar de Franstaligen bliezen het akkoord op de laatste moment op. Volksgezondheidsminister Maggie De Block (Open Vld) dreigt er nu mee om het surplus aan Franstalige geneeskundestudenten geen attest meer te geven. Dit brengt De Standaard. Premier Charles Michel (MR) staat tussen twee vuren. Of hij houdt zijn weinig overblijvende (Vlaamse) coalitiepartners nog rustig, of hij geeft toe aan de Waals/Brusselse druk om de Franstalige overtredingen te regulariseren. 

Even leek het erop dat het jarenoude dispuut over de artenquota tussen Vlaanderen en Wallonië beslecht was. De regering-Michel zou alle Franstalige studenten geneeskunde tot 2020 hun attest geven ook al overschreden de Franstaligen hun quota. In ruil zouden de Franstalige partijen een toelatingsexamen uitwerken waardoor de quota in de toekomst gehaald zouden worden. Maar maandag weigerden de Franstalige ministers het definitieve protocolakkoord te ondertekenen op de Interministeriële Conferentie. Maggie De Block is niet geamuseerd.

Franstaligen houden op laatste nippertje woord niet, Michel moet kastanjes uit vuur helpen

Volgens de Franstaligen “houden [de quota] geen rekening met de realiteit op het terrein.” Dat vindt tenminste Christian Carpentier, woordvoerder van Waals minister van Gezondheid Alda Greoli (cdH), in De Standaard“144 Waalse gemeenten kampen met een tekort aan huisartsen. Wij stellen voor af te stappen van theoretische cijfers en quota en nu eerst eens samen te zitten als volwassenen om de beste zorg te krijgen voor alle gemeenschappen in dit land.”

Maggie De Block is echter niet te spreken over het ‘last-minute’-veto van de Franstaligen. Daarom trekt de liberale minister de goedkeuring over de attesten van dit jaar opnieuw in. “Zonder efficiënte filter (bijvoorbeeld een toelatingsproef zoals er een in Vlaanderen geldt, red.) worden er geen bijkomende attesten geleverd”, zo reageert De Blocks woordvoerder Florent Baudewyns. “In 2017 was er een akkoord binnen de federale regering en met de deelstaten dat er een ­efficiënte filter zou komen. Dat is niet gebeurd. Als een van de partijen het contract verbreekt, dan gaat het contract niet door.”

En dat zorgt voor onzekerheid voor alle Franstalige studenten die nu in juni afstuderen. Waals minister Greoli rekent echter op steun van de MR en premier Michel. “De MR kan als coalitiepartner van Open Vld op federaal niveau nog altijd iets blokkeren”, luidt het. Open Vld krijgt echter ruggensteun van CD&V en de N-VA die vinden dat het “genoeg is geweest”. En zo komen de Franstalige en Vlaamse partijen opnieuw lijnrecht tegenover elkaar te staan.

https://sceptr.net/campaigns/doneer/donate/