De sp.a van John Crombez verkeert in moeilijk vaarwater, met slinkende stemmenaantallen en de recente onenigheid rond de bestuursdeelname in Antwerpen. In een interview in De Zondag toont Crombez zich niettemin strijdvaardig. Opvallend is dat hij in dat interview verklaarde dat “de migratie naar Europa moet verminderen”. De voorzitter van de zieltogende Vlaamse socialisten neemt zo een duidelijk en vooral rechtser standpunt in in het migratiedebat, wellicht één van de belangrijkste thema’s in de aanloop naar de verkiezingen van mei, nu de regering er zelfs over viel.

John Crombez is nog lang niet moegestreden. Zoveel is duidelijk. In het opmerkelijke interview trekt hij voluit de migratiekaart in een opbod tegen voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). “Ik heb Francken vooral horen communiceren, en heel driest zelfs. Maar zijn beleid was anders”, zo klinkt het. “Nooit zijn zoveel mensen erkend. Hij doet zelfs minder uitwijzingen van niet-Europeanen. Zijn beleid was ook zwak. Kinderen sliepen weer op straat. Hij heeft zelfs criminele transitmigranten vrijgelaten.”

“Opvang in de eigen regio”

Volgens Crombez “moet de migratie naar Europa verminderen”.”Anders zal dat niet houdbaar zijn.” Volgens hem dienen we daartoe meer te investeren in opvang in de eigen regio. “Vluchtelingen moeten daar kunnen blijven. Dat is onze visie. Alleen zo kan je de migratiestromen controleren.” Hiermee zet hij zijn partij op de lijn van de N-VA, die zelf deze positie gaandeweg overnam van het Vlaams Belang.

Wanneer hem gewezen wordt op het feit dat hij zoals de N-VA klinkt, ontkent hij: “Helemaal niet. Wij durven zeggen dat we meer moeten investeren in opvang daar.” Maar zegt N-VA dat ook niet? “Hoezo? Zij zaten toch in de regering? Ik heb van die verhoogde steun niets gezien.” Gevraagd naar de reden dat zijn partij dan het VN-migratiepact van Marrekesh steunt, antwoordt Crombez het volgende: “Migratie vraagt een internationale aanpak. Daarom dus. Elke stap in die richting steunen wij.”

“Wij gaan de mensen opnieuw zekerheid geven”

De sp.a doet het niet zo goed in de peilingen en scoorde ook behoorlijk ondermaats in de gemeenteraadsverkiezingen. Maar Crombez denkt het tij te kunnen keren door zich op te werpen als de beschermer van al wie het moeilijk heeft: “Ik zie een tendens in onze samenleving: zelfs wie zijn best doet, krijgt het moeilijk. Wie werkt, kan in armoede verzeilen. Wie een echtscheiding of een faillissement meemaakt, komt in de problemen. Wie een beperking heeft, ziet zijn geld niet. Wel, men zal naar ons moeten kijken om daar iets aan te doen. Wij gaan de mensen opnieuw zekerheid geven. Dat gaat over lonen, pensioenen en zorg. We steunen bijvoorbeeld de vakbondseis om het minimale uurloon te verhogen naar 14 euro.”

ADVERTENTIE