Peter Wouters, de voorzitter van koepelorganisatie beweging.net (de opvolger van het ACW) had gisteren in zijn nieuwjaarsboodschap felle kritiek op onder meer de fiscale steun aan bedrijfswagens. Volgens hem moet de overheid niet investeren in regelingen met een negatieve weerslag op de samenleving. 

Beweging.net, de koepel van christelijke werknemersorganisaties en opvolger van het in opspraak gekomen ACW, heeft bij monde van voorzitter Peter Wouters een probleem met pensioensparen, de fiscale steun aan bedrijfswagens en de aan hospitalisatieverzekeringen verbonden ereloonsupplementen. “De kosten ervan drijven de kosten van het standaardsysteem op en zorgen voor nieuwe problemen”, citeert BELGA Wouters.

Bedrijfswagens, zo stipte Wouters aan, zorgen voor extra mobiliteitsproblemen. Daarnaast verliest de overheid belastinginkomsten en zijn de mensen die zelf voor hun vervoer moeten instaan de dupe van een stijgende benzineprijs. “Die trekken dan een geel hesje aan”, analyseert Wouters. Eenzelfde fenomeen doet zich volgens de beweging.net-voorzitter voor bij hospitalisatieverzekeringen en pensioensparen. “Het pensioensparen kan alleen gebeuren door een groep betere middenklassers, kost de overheid veel geld en zorgt ervoor dat de eerste en tweede pijler niet versterkt worden”, luidde het volgens BELGA.

Openbaar als oplossing

Volgens Wouters “moeten [deze modellen worden] afgebouwd […] ten voordele van een versterking van de breed toegankelijke en correct gefinancierde basis van onze sociale zekerheid”. Het openbaar vervoer, de eerste pensioenpijler en het ziekenhuis zouden op die manier extra steun kunnen krijgen.

De huidige mobiliteitsknoop zou Wouters willen ontwaren door volop te investeren in het openbaar vervoer. “De mensen liggen wakker van hun verplaatsing naar het werk, de toegang tot steden, de prijs van benzine, de gevolgen van al dat verkeer op de luchtkwaliteit en de veiligheid op de weg. En openbaar vervoer is een positieve manier om oplossingen te vinden. Hierin verstandig investeren zal in elke aanpak noodzakelijk zijn”, citeert BELGA de beweging.net-voorzitter.

Nog niet de helft van NMBS-treinen écht op tijd

Het pleidooi van Wouters ten voordele van het openbaar vervoer steekt schril af tegenover de stiptheid van de NMBS. Zo raakte deze week bekend dat in 2018 slechts 49,1% van de treinen écht op tijd aankwam. Vooral in de piekuren is de stiptheid van de NMBS abominabel. Des ochtends tussen 6 en 9 uur rijdt amper 40,7 procent van de treinen op tijd, ’s avonds tijdens de piek is dat nog slechts 39,7 procent. Het is enkel in de daluren (50,8%) en tijdens de weekends (58,4%) dat de Belgische treinen meer stipt dan (te) laat rijden.

ADVERTENTIE