Vertegenwoordigers van de Amerikaanse overheid en de Afghaanse rebellengroep Taliban hebben een principe-akkoord afgesloten. Dat brengt The New York Times. De Talibanrebellen zouden instemmen met Afghanistan te vrijwaren van internationale terreur terwijl de Amerikanen volledig uit Afghanistan zouden terugtrekken. Hierbij zou een staakt-het-vuren worden aangekondigd waarbij de centrale Afghaanse regering vrede kan onderhandelen met de Taliban. Maar zo’n pre-akkoord garandeert zeker geen vrede, zo weten experts.

“We hebben een ontwerp van het kader dat moet uitgewerkt worden alvorens het een [echt] akkoord wordt”, zo vertelt de Amerikaanse afgevaardigde Zalmay Khalilzad voorzichtig ten aanzien van The New York Times in Kaboel, de hoofdstad van Afghanistan. “De Taliban hebben zich, tot onze genoegdoening, geëngageerd om te doen wat noodzakelijk is om te voorkomen dat Afghanistan ooit een draaikoepel wordt voor internationale terreurgroepen of terroristen.”

“We hebben voldoende vertrouwen in het pre-akkoord dat we lieten weten dat we dit wilden uitbouwen en de details uitwerken”, zo zei Khalilzad verder. De pre-deal komt er na 9 jaren van pogingen om een vredesdeal te bereiken met de Taliban en tal van harde gevechten, waarbij de centrale overheid en diens militaire krachten steeds dunner verdeeld werden. Indien dit principe-akkoord volledig uitgewerkt en nageleefd wordt, kan dit twee decennia van conflict in het Centraal-Aziatische land beëindigen.

Taliban als actor van vrede en stabiliteit in Afghanistan? Niet direct…

Het pre-akkoord waarbij de Taliban moet voorkomen dat Afghanistan ooit een internationaal terreurplatform wordt, kan in de eerste plaats contra-intuïtief lijken, gezien de Taliban zelf een jihadistische groepering is. Maar de Talibanstrijders zijn in de eerste plaats een lokale actor en hoewel islamistisch van aard, toch sterk verschillend van organisaties zoals Al Qaida en IS die een internationale agenda en actieradius hebben.

De garantie dat Afghanistan geen terreurvrijhaven wordt “is een belangrijke toegeving van de Taliban, maar één die essentieel is voor de VS. De oorspronkelijke reden voor de interventie in Afghanistan was de ongeremde activiteit van Al Qaida in het land, en inmiddels is daar ook de activiteit van een lokale tak van de Islamitische Staat bijgekomen. De VS kunnen hun strategische doeleinden niet in lijn brengen met een vredesverdrag met de Taliban zonder garanties daaromtrent”, zo verduidelijkt Sim Tack, militair analyst bij inlichtingenbedrijven Stratfor en Force Analysis, tegenover SCEPTR. “Los van de activiteit van dergelijke terreurgroepen is het wel zo dat een vredesverdrag tot op bepaalde hoogte de democratisch verkozen regering in Kaboel voor de leeuwen werpt. [Maar] de VS willen af van dit conflict, het heeft lang genoeg geduurd en er was maar geen eind in zicht. De verhoudingen tussen de regering in Kaboel en de Taliban zullen echter wel een complexe interne machtsstrijd nalaten, met blijvend potentieel voor conflict.”