182 terroristen, handlangers van terroristen, haatpredikers en geradicaliseerde gevangenen zijn in de laatste aantal jaren alweer vrijgelaten uit de gevangenis. Dat staat te lezen in De Tijd. Het gaat om jihadisten en radicale moslims die sinds de opmars van IS en de start van de burgeroorlog in Syrië in 2011 werden gevat en later alweer werden vrijgelaten. Het gros betreft islamisten die de veiligheidsdiensten prioritair moeten opvolgen.

In de afgelopen jaren zijn in België honderden mensen veroordeeld wegens terrorisme of terreurgerelateerde feiten. Dat hoeft niet te verwonderen, want het kleine België stond prominent hoog op de lijst van Europese jihadistenexporteurs naar het Midden-Oosten. Velen van hen zijn echter al weer vrijgelaten: 182 om precies te zijn. 74 van de 182 veroordeelden zijn mensen die in de terrorismedatabank staan en dus prioritair moeten worden opgevolgd. De cijfers werden opgevraagd door sp.a-Kamerlid Annick Lambrecht aan Justitieminister Koen Geens (CD&V).

Prioritaire monitoring van gevaarlijkste jihadisten niet 24/7

Die laatste benadrukt dat terroristen en verwante criminelen ‘niet zomaar’ worden vrijgelaten, maar in eerste instantie worden opgevolgd door politie en de justitiehuizen, die nagaan of de ex-gedetineerden hun vrijlatingsvoorwaarden respecteren. Voor hun vrijlating wordt er ook (OCAD-)informatie uitgewisseld naar de gemeenschappen bevoegd voor de relevante justitiehuizen en de aangewezen veiligheidsdiensten – ook op lokaal niveau, aldus nog Geens.

Maar die prioritaire monitoring (die onder meer de 74 vrijgelatenen ondergaan) gebeurt uiteraard niet 24/7. In mei van vorig jaar pleegde zo nog de bekeerde moslimgeradicaliseerde Benjamin Herman een gruwelijke aanslag tijdens zijn penitentiair verlof in Luik. Twee agenten en een jongeman werden daarbij gedood. En in november stak een andere vermoedelijke islamist Issam T. nog een agent neer. Dit kort na zijn vrijlating.

Radicale gevangenen omhoog in aantal, terwijl ‘deradicaliseringsambtenaren’ met 2 (sic) blijven

Momenteel zijn nog zo’n 230 terroristen en andere islamitische geradicaliseerden gedetineerd in onze gevangenissen. Ondanks alle vrijlatingen, zijn dat er nog steeds meer dan vorige jaren, zo weet De Tijd. In 2015 waren dat er 56, in 2016 140 en in 2017 209. Het gros vertoeft echter in Waalse strafinrichtingen (121).

Maar de mensen die moeten helpen om deze extremistische gedetineerden te normaliseren, groeien echter niet in aantal. Het lukt de Vlaamse overheid maar niet om voldoende ‘deradicaliseringsambtenaren’ aan te nemen die moeten instaan voor een betere rehabilitatie van deze radicale gevangen. In november bleek nog hoe ondanks de ambitie om het aantal te verdubbelen de teller na even op 3 te komen, terug kwam op 2.

Vorig jaar werden 28 jihadisten vrijgelaten waaronder de beruchte bekeerling Jean-Louis Denis.