In 2024 of 2025 zullen automobilisten naar alle waarschijnlijkheid een kilometerheffing betalen. Zo gaf de Vlaams regering volgens De Tijd de opdracht voor een cruciale studie. Waals minister van Mobiliteit Carlo Di Antonio (cdH) verzet zich tegen dit plan. Zo pleit Wallonië voor een forfaitair wegenvignet, een vlakke taks die de overheid niet kan sturen. 

Vlaanderen is al gedurende lange tijd een ‘fileparadijs’. Een kilometerheffing zou daar evenwel soelaas aan kunnen bieden. In die geest voerden de Belgische gewesten enkele jaren geleden al een kilometerheffing voor vrachtwagens in. Een heffing voor personenwagens ligt evenwel moeilijker. “Wat even vergeten wordt, is dat ‘de mensen die de file veroorzaken’ ook de mensen zijn die zowat alles mee betalen in dit land: het zijn de schouders die de belastingen en sociale zekerheid dragen”klonk het zo bijvoorbeeld bij econoom Geert Noels op Twitter.

Ondanks de controverse is Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) een voorstander van de kilometerheffing. Wel wil de minister, als flankerende maatregel, de belasting op de inverkeerstelling (BIV) verlagen. Tevens dragen, in het geval van een kilometerheffing, ook buitenlandse chauffeurs die de Vlaamse wegen gebruiken hun steentje bij.

Twee verschillende systemen? “Moeilijk te vatten”

In Wallonië, waar er in tegenstelling tot Vlaanderen en Brussel minder structurele files zijn, is men geen voorstander van een kilometerheffing. Zo pleit de Waalse regering voor een forfaitair wegenvignet. Waalse autobestuurders krijgen in ruil evenwel een vermindering van de verkeersbelasting. Dit zou volgens de Walen ook het meest billijke systeem zijn. Immers, via een wegenvignet kan de overheid niet sturen maar dragen buitenlanders toch hun steentje bij.

Waals minister Di Antonio is naar eigen zeggen zeer tegen [de kilometerheffing] gekant. Daarnaast bestaat er volgens hem al een algemene kilometerheffing namelijk de accijnzen. De situatie waarin Vlaanderen en Brussel een kilometerheffing invoeren en Wallonië een wegenvignet is volgens hem “moeilijk te vatten”. Immers, in dat geval moeten automobilisten twee systemen gebruiken. Daarbovenop, aangezien Vlamingen geen belastingkorting zullen krijgen van Wallonië en vice versa, zullen automobilisten dubbel moeten betalen.

ADVERTENTIE