De Vlaamse overheid heeft de naam van Zwarte Piet veranderd in Piet. Ze deden dat naar eigen zeggen om te “streven naar een meer neutrale benaming”. Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken is niet te spreken over de maatregel. “De figuur van Zwarte Piet moet beschermd worden tegen het beperkte clubje politiekcorrecte beeldenstormers dat hem wil doen verdwijnen.”

Nadat de traditionele Zwarte Pieten-discussie ook dit jaar weer hevig oplaaide in ons land, vroeg Vlaams Belang-voorzitter vaan minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) of Sinterklaas en Zwarte Piet niet juridisch beschermd kunnen worden. Van Grieken diende een voorstel in om het kinderfeest in zijn traditionele vorm op de lijst te plaatsen van Unesco, maar daar ging Gatz niet op in.

“Superdiverse samenleving”

“We leven in een superdiverse samenleving, in die context rijst de vraag of een (Zwarte) Piet op basis van stereotiepe raciale kenmerken daar nog in past”, luidde het antwoord van Sven Gatz. “Het aantal elementen dat we vanuit Vlaanderen kunnen voordragen is uiterst beperkt. Rond de sinterklaasgebruiken is er momenteel geen vraag lopende voor een Unesco-voordracht.”

Daarnaast blijkt dat de Vlaamse overheid op hun website niet meer spreekt van ‘Zwarte Piet’, maar gewoon van ‘Piet’. Minister Gatz bevestigde dat er “onlangs redactionele aanpassingen zijn gebeurd in de teksten van de Inventaris Vlaanderen”. Ze deden dat naar eigen zeggen vanuit het “streven naar een meer neutrale benaming”. Bij Vlaams Belang is men niet te spreken over deze aanpassing.

“Zelfs op de Vlaamse website rond cultureel erfgoed blijkt het politiek correcte virus te hebben toegeslagen”, klinkt het bij Vlaams Belang. “De figuur van Zwarte Piet moet beschermd worden tegen het beperkte clubje politiekcorrecte beeldenstormers dat hem wil doen verdwijnen”, vindt Van Grieken. Hij betreurt “dat de minister zijn visie afstemt op een klein clubje ‘Zwarte Piet’-haters en wil dat de minister en de bevoegde erfgoedorganisaties in de toekomst opnieuw complexloos spreken over ‘Zwarte Piet’”.