Valt vandaag de regering? Partijvoorzitter van de N-VA Bart De Wever liet weten aan VRT NWS dat de ministerraad vanmiddag bijeenkomt om “finaal het standpunt te bepalen over dat pact van Marrakesh“. Voor De Wever is het alvast duidelijk: “Wij kunnen dat pact niet aanvaarden, we gaan niet meer van mening veranderen.” Het zal deze middag dus buigen of barsten worden voor de coalitiepartners CD&V en de twee liberale partijen. De Wever zelf spreekt liever over “soepelheid”.

UPDATE: ondertussen liet De Wever in een interview aan VTM weten dat de regering om 16:00u zal bijeenkomen en dat de N-VA van de coalitiepartners enkel een onthouding eist op de VN-top komende maandag te Marrakesh. “Naar mijn kiezers toe kan ik dit niet verantwoorden. We vragen geen tegenstem, maar een onthouding”, aldus De Wever

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies door op Accepteren in de banner te klikken

 

Wordt vandaag eindelijk de vraag beantwoord hoe het zal aflopen met de regering? Het zal er in ieder geval om spannen deze middag. De Wever drukt zich echter hoopvol uit: “Het parlement heeft de regering gevraagd om een standpunt te bepalen over het pact van Marrakesh, dus het is goed dat dat nu zal gebeuren”, zegt Bart De Wever aan VRT NWS.  “Ik zeg wel heel duidelijk dat we dat pact echt niet kunnen aanvaarden. We hebben het grondig geanalyseerd en gaan niet meer van mening veranderen.”

De burgemeester van Antwerpen verdedigt de eis van zijn partij door ook de andere coalitiepartners in het vizier te nemen. “In het verleden is er in de regering altijd rekening gehouden met de bezwaren van één partner – ook wij hebben dat gedaan, soms met zwaar gezichtsverlies voor ons.” “Wij vragen nu diezelfde soepelheid, want voor ons gaat het echt niet. Ik kan alleen hopen dat de wijsheid alsnog zal primeren en de regering gewoon kan verdergaan. Ik ga er tot de laatste seconde op blijven hopen.”

Hij doelt ongetwijfeld op de bocht van de MR op vlak van huiszoekingen bij illegalen. Dat werd goedgekeurd door de regering, maar op het nippertje keerde de MR van premier Charles Michel dan toch haar kar. Daarnaast staan de christendemocraten al de hele legislatuur op de rem op vlak van het sociaaleconomische, terwijl N-VA straffer wil gaan. Zo moest de partij haar gevraagde beperking van de werkloosheid in de tijd in de koelkast steken, naast al haar communautaire eisen.

Het beruchte migratiepact

Het ‘Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration‘ beroert nu al een aantal weken de gemoederen. Het pact zou oplossingen willen bieden voor de problemen met de wereldwijde migratie vandaag de dag. Critici zien het pact echter als een globalistische aanval op de nationale soevereiniteit en vrezen dat het de migratie vanuit Afrika en het Midden-Oosten naar het Westen alleen maar zal aanwakkeren.

Het pact wijst onder meer het opsluiten van kinderen categorisch af, waardoor gedwongen repatriëring van families onmogelijk zou worden. Het moedigt aan dat landen de cultuur van de migranten in acht nemen, bv. in de gezondheidszorg. De vrees bestaat dat dit bv. gebruikt zou worden om bezwaar te maken tegen vrouwelijke artsen. Het pact wil ook dat regeringen een positief geluid ophangen over migratie in het algemeen en daarvoor indien nodig ingrijpen in de journalistiek. Collectieve uitzettingen zijn ook niet meer aan de orde.

De tekst van het pact kwam tot stand gedurende een twee jaar lange onderhandelingsperiode. Theo Francken beweerde dat hij met zijn diensten gedurende deze periode de nodige kritiek heeft geuit en achter een aantal significante bijsturingen zat. Tot voor kort kwam er echter geen fundamentele kritiek op het pact vanuit de hoek van de N-VA. Eén na één spraken Westerse landen echter hun verzet uit tegen het pact: Australië, Hongarije, Polen, Tsjechië, Kroatië, Italië, Zwitserland, Estland, Israël, recent nog Letland. Zelfs het Oostenrijk van kanselier Sebastian Kurz, die de onderhandelingen namens de EU had gevoerd, wees het pact afDe VS waren er al veel vroeger uitgestapt.

Rechts verzet

In deze context en onder zware druk van het Vlaams Belang van voorzitter Tom Van Grieken, dat zich al meer dan een maand hevig profileert op sociale media rond dit thema, groeide het verzet tegen dit pact onder de N-VA, met staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken voorop. Dit culmineerde uiteindelijk in een visueel pakkende campagne tegen het pact op Facebook en Twitter afgelopen week, die echter maar een kort leven beschoren was, tenminste bij N-VA. Zowat de hele partij wees de campagne af als zijnde ‘erover’, maar Vlaams Belang nam ze bijna integraal over. “Ik had de campagne kunnen geschreven hebben”, aldus Filip Dewinter. VB startte ook een petitie tegen het pact, dat meer dan 100.000 handtekeningen opleverde en aan de premier overhandigd werd.

De beruchte campagne kwam op een moment dat het thema reeds op de spits werd gedreven. De voorbije dagen vonden pittige kamerdebatten plaats waarin het een één-tegen-allen werd tegen de N-VA met fractieleider Peter de Roover in de niet-benijdenswaardige hoofdrol. De partij had haar tegenstand uitgedrukt en hield nu voet bij stuk. Voor Theo Francken moeten de Vlamingen “zelf kunnen beslissen over hun toekomst.” Uiteindelijk werd een resolutie goedgekeurd met een wisselmeerderheid in de plenaire kamer die de regering opriep het pact te steunen.

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies door op Accepteren in de banner te klikken

Of de regering dit alles overleeft weten we allicht na de regeringstop. De MR week in ieder geval al niet van haar lijn af. “België zal migratiepact goedkeuren, ongeacht bezwaren N-VA”, zei voorzitter Olivier Chastel vlak voor de ministerraad. En ook N-VA speelt het dus hard. Voorlopig lijkt die partij niet al te veel electorale last te ondervinden van het schouwspel van de afgelopen week. Ook VB consolideert, terwijl de traditionele partijen een mager resultaat boeken.

ADVERTENTIE