De Zweedse coalitie is niet meer. De N-VA-excellenties worden vervangen door leden van de andere regeringspartijen en het migratiepact zal er komen. Verschillende rechtse en nationalistische organisaties zien dit echter niet zitten en hebben al aangekondigd om volgende zondag een ‘Mars tegen Marrakesh’ te organiseren in Brussel. Al 4.000 mensen zetten zich op aanwezig.

De Zweedse coalitie is gesneuveld over het migratiepact. N-VA ligt uit de regering en premier Charles Michel regeert verder zonder Vlaams-nationalisten in een oranje-blauwe regering-Michel II. Dat betekent dus ook dat het VN-migratiepact, dat eerder al door het parlement was ‘goedgekeurd’, nu ook de ‘voltallige’ regering achter zich heeft. Morgen zal de premier naar verluidt in Marrakesh aanwezig zijn om het te steunen.

Initiatiefnemers Mars tegen Marrakesh: “Politici moeten stem van het volk volgen, niet negeren”

Nu het migratiepact er wel degelijk komt, blijft een deel van de publieke opinie in Vlaanderen allicht met een wrang gevoel achter. Maar niet iedereen is bereid om de beslissing van de nieuwe oranje-blauwe regering-Michel II zonder slag of stoot te laten passeren. Verschillende rechtse organisaties bundelen de krachten en zullen volgende week zondag betogen in Brussel.

Het initiatief gaat uit van allerlei Vlaams-nationalistische en rechtse organisaties zoals studentenclubs NSV! en KVHVSchild en Vrienden, Vlaams Belang Jongeren en Voorpost. Aan SCEPTR werd verteld dat ook Jong N-VA gevraagd werd om deel te nemen, maar zij houden een eventuele deelname nog in beraad. Ondertussen hebben al bijna 4.000 mensen zich op aanwezig gezet op de Facebookpagina van het evenement met een verdere 9.500 als geïnteresseerden.

“Uit verschillende peilingen is duidelijk naar voren gekomen dat de grote meerderheid – tot bijna 80% van de bevolking – geen verdere migratiestromen naar ons land wenst en dus niet akkoord gaat met het ondertekenen van dit pact”, zo schrijven de initiatiefnemers in een persmededeling. “Dit in tegenstelling tot de regering Michel I, die nu een minderheidsregering is geworden en de volkswil gewoon naast zich neerlegt en willens nillens toch dit verdrag gaat ondertekenen. […] Deze mars is bijgevolg broodnodig om alsnog een krachtig signaal uit te zenden richting de Marrakesh-coalitie.”