De Vlaams-nationalisten van de N-VA blijven volgens een Ipsos-peiling, in opdracht van VTM NIEUWS, Het Laatste Nieuws, RTL TVI en Le Soir, met 28 procent de grootste partij. Eerste achtervolger CD&V moet tevreden zijn met 14,6 procent van de stemmen. De liberalen (13,4 procent), socialisten (12,3 procent), groenen (12,2 procent) en Vlaams Belangers (11,7 procent) volgen de christendemocraten evenwel op de voet. Een ander vervelend element voor de partij van Wouter Beke? Zijn partij maakt ten opzichte van de verkiezingen (toen 18,6 procent) en de laatste peiling (17,2 procent) een flinke duik. 

Enkele maanden geleden kreeg de partij van Bart De Wever een ferme klap te verwerken. Zo zou de N-VA ‘nog maar’ op 25 procent van de stemmen kunnen rekenen en bedroeg de kloof met eerste achtervolger CD&V – virtueel – maar zeven procent. Daarnaast waren ook de provincieraadsverkiezingen allerminst een goede peiling voor de Vlaams-nationalisten. Momenteel lijkt de partij met deze negatieve trend te kunnen breken. Immers, mochten het vandaag verkiezingen zijn, dan zouden de Vlaams nationalisten 28 procent van de Vlamingen kunnen overtuigen. Dit goede resultaat kan mogelijkerwijze een impact hebben op de ‘Marrakesh-crisis’.

Een andere meevaller voor de Vlaams-nationalisten betreft de populariteit van hun kopstukken. Zo blijkt uit een Ipsos-peiling, in opdracht van VTM NIEUWS, Het Laatste Nieuws, RTL TVI en Le Soir, dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) met stip op nummer één staat. Voorzitter De Wever neemt de tweede plaats voor zijn rekening, gevolgd door premier Charles Michel (MR).

Versnippering troef

De resultaten van de andere partijen liggen vrij dicht bij elkaar. Zo daalt CD&V – zowel ten opzicht van de vorige verkiezingen als de vorige peiling – naar 14,6 procent. Open Vld stijgt dan weer licht ten opzichte van de vorige peiling maar blijft het met 13,2 procent nog steeds slechter doen dan bij de vorige verkiezingen.

Op iets meer dan een procentpunt afstand volgen de socialisten van John Crombez (12,3 procent) en de groenen van Meyrem Almaci (12,2 procent). Vlaams Belang sluit het peloton met 11,7 procent, waardoor de partij zo’n zes procent beter scoort dan bij de vorige verkiezingen. Ook ten opzichte van de vorige peiling (11,3 procent) doet de partij het lichtjes beter. Opmerkelijk: hekkensluiter PVDA zou volgens de Ipsos-peiling, in opdracht van VTM NIEUWS, Het Laatste Nieuws, RTL TVI en Le Soir met zo’n 6,2 procent de kiesdrempel halen.

Deze peiling bij 2532 respondenten, die representatieve steekproeven vormen van de Belgen van 18 jaar en ouder, a rato van 1003 in Wallonië, 998 in Vlaanderen en 531 in de 19 gemeentes van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd uitgevoerd van 27 november tot en met 3 december 2018. De interviews werden online afgenomen. De maximale foutenmarge, voor een percentage van 50% en een vertrouwensgraad van 95% bedraagt +-3,1 in Wallonië en in Vlaanderen en +-4,3 in Brussel. Aangesloten bij:   ESOMAR, Consumer Understanding Belgium.