Palestijnen die in ons land asiel aanvragen zullen niet meer automatisch erkend worden als asielzoeker. Dat kondigt het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingenen de Staatlozen (CVGS) aan naar aanleiding van de forste stijging van Palestijnse asielaanvragen. Elke asielaanvraag zal vanaf nu individueel bekeken en beoordeeld worden.

In 2015, het zogenaamde piekjaar van de asielcrisis, vroegen 11 Palestijnen asiel aan in ons land. De jaren die daarop volgden waren dat respectievelijk 147 en 847 Palestijnse asielaanvragen, een forste stijging dus. Maar dit jaar worden pas echt recordcijfers geboekt. In de eerste 10 maanden van 2018 vroegen al 1.909 mensen uit Palestina hier asiel aan, een record.

Een netwerk van mensensmokkelaars zou achter die plotse stijging zitten. “De perceptie dat ons land the place to be is, gevoed door smokkelaars, speelt zeker een rol”, aldus commissaris-generaal voor de vluchtelingen Dirk Van den Bulck. Zo goed als alle Palestijnen die naar België kwamen kregen hier immers asiel en het terugsturen van Palestijnen blijkt in praktijk bijna onmogelijk. Nochtans zou de situatie in de grootste delen van Palestina heus niet meer zo onveilig zijn.

Beleidswijziging

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingenen en de Staatlozen (CVGS) heeft nu echter beslist een beleidswijziging door te voeren voor Palestijnse asielaanvragen. Palestijnen zullen niet langer automatisch asiel verkrijgen, maar asielaanvragen zullen situatie per situatie behandeld worden. Dat meldt het CVGS in een bericht op haar website, waarin ze de beleidswijziging ook verdedigen.

“De evolutie van de situatie in de Gazastrook rechtvaardigt een herziening van het beleid”, klinkt het. “De situatie in Gaza is nog steeds precair en problematisch voor velen, maar niet voor iedereen. Vandaar de noodzaak om elke asielaanvraag grondig te beoordelen op zijn individuele merites. De toekenning van een status is afhankelijk van de individuele situatie van elke verzoeker.”