Minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) heeft een onduidelijkheid opgehelderd inzake het opstellen van notariële akten. Binnenkort moeten deze in Vlaanderen opgesteld worden in het Nederlands, anders zijn ze niet langer geldig. Dit bracht het kabinet Weyts eind vorige week zelf naar buiten.

“In Vlaanderen is de bestuurstaal het Nederlands: alle contacten tussen burgers en de overheid verlopen in die taal. Het neerleggen van notariële akten is echter niet duidelijk geregeld door de [huidige] taalwetgeving”, zo luidt het in een persmededeling vanwege Weyts. “We geven op deze manier een verkeerd signaal. Aan de ene kant voeren we een kordaat integratiebeleid en willen we dat nieuwkomers Nederlands leren. Aan de andere kant laten we toe dat elke nieuwkomer officiële documenten indient in zijn eigen taal”. Om dit euvel te verhelpen heeft de minister een ontwerpdecreet klaar.

Akte in vreemde taal kan nog, maar beëdigde vertaling is verplicht

De bedoeling is dat eens het decreet is gestemd iedereen verplicht wordt om een notariële akte in te dienen die is opgesteld in het Nederlands. Een akte in een vreemde taal opstellen, zal mogelijk blijven, maar zonder een beëdigde vertaling naar het Nederlands, zal niet ingediend kunnen worden. “Dit is vooral belangrijk voor de Vlaamse Rand”, klinkt het bij Weyts verder. “De aankoop van een woning is vaak het eerste contact tussen een anderstalige nieuwkomer en de overheid. We willen bij dat eerste contact duidelijk maken wat de voertaal is in Vlaanderen”.

De Vlaamse ministerraad heeft reeds ingestemd met het voorontwerp van Weyts. Eens het ontwerp een fiat krijgt van de Raad van State (die de geldigheid van administratieve rechtshandelingen nagaat), kan het ontwerp gestemd worden in het Vlaams Parlement. Dit moet nog voor de nieuwe verkiezingen in mei gebeuren.