De rechtse regering van Oostenrijk, geleid door de rechtsnationalisten van FPÖ en de conservatieven van ÖVP, gaat door met haar plannen om te knippen in bepaalde bijstand voor immigranten. Wie naar Oostenrijk komt, maar de Duitse taal niet machtig is, zal niet langer ten volle gebruik kunnen maken van de sociale zekerheid van het Alpenland.

Het plan dat de Oostenrijkse regering naar voren brengt zal buitenlandse werklozen straffen door 300 EUR minder aan werkloosheidsuitkering te verschaffen. Dit zou het geval zijn wanneer men niet aan de taalvereisten vooropgesteld door de overheid voldoet. De FPÖ-ÖVP-regering belooft om met de overgehouden middelen verplichte taallessen te organiseren.

Plannen rechtse regering Oostenrijk slepen al even aan omwille van EU-wetgeving

De vooropgestelde wetgeving strookt met eerdere plannen die de FPÖ al in mei aankondigde en zal lokale overheden tevens verplichten om mee te delen hoeveel bijstandstrekkenden in hun regio deel uitmaken van etnische minderheden. Volgens de regering zou immers 60% van de bijstandsontvangers van allochtone achtergrond zijn en deze verplichting zou deze inschatting moeten staven.

Bepaalde gelijkaardige initiatieven die men eerder trachtte door te voeren, werden echter niet conform geacht met EU-wetgeving die onderscheid tussen EU-burgers moeilijk maakt. Wenen vertrouwt er echter nu op dat deze nieuwe wetgeving wel het groen licht zal krijgen van het Hof van Justitie van de EU. “Een hervorming van het werkloosheidsstelsel is dringend nodig omdat ons systeem te kampen heeft met massale immigratie”, zo licht Oostenrijks kanselier Sebastian Kurz (ÖVP) de nieuwe maatregelen toe. “Sinds 2012 is het aantal ontvangers grofweg verdubbeld.”

De linkse oppositiepartij SPÖ is alvast niet te spreken over de maatregel. Peter Hacker (SPÖ), schepen in Wenen voor Sociale Zaken, hekelt de focus op migratieachtergrond en noemt deze selectie in de Kronen Zeitung “ongehoord”. Volgens de socialist zou de maatregelen “alleen al in Wenen 33.000 kinderen in de armoedeval kunnen brengen.”

Eind oktober liet de Oostenrijkse regering ook weten om geen deel te zullen uitmaken van het VN-Migratiepact dat in Marrakesh in enkele dagen dient getekend te worden. Het pact zou volgens de Oostenrijkse regering immers bepalen dat er geknaagd wordt aan de mogelijkheid om het eigen migratie- en grenzenbeleid te bepalen.