In Letland heeft het Letse parlement gestemd tegen het VN-Migratiepact, het niet-bindend internationaal akkoord dat onder meer migratie verder wil regulariseren en gezinshereniging wil bevorderen. Dit brengt de Letse publieke omroep. De stemming in het Letse parlement betrof een resolutie en is dus louter adviserend, maar de Letse regering heeft reeds aangebracht het besluit te volgen. 

Na een lang debat heeft men in ‘de Saeima’ met 43 stemmen tegen 31 tegen het VN-pact besloten. De resolutie werd op aanvraag van de rechtsnationalistische ‘Nationale Alliantie’, een uitgesproken tegenstander van het pact, gestemd. De Alliantie vond medestanders bij de Nieuw Conservatieven en de populistische KPV LV (een afkorting voor ‘Van wie is de staat?’).

Opvallend, ook verschillende Letse parlementsleden van de lokale groene partij stemden tegen het pact. De ZZS of de ‘Unie van Groenen en Boeren’ zit in dezelfde Europese fractie als Groen en Ecolo. Het Letse parlement, dat in totaal 100 leden kent, werd recent samengesteld. Op 6 oktober werden er namelijk verkiezingen gehouden.

VN-Migratiepact verdeelt overal de politiek

In eigen land zorgt het VN-Migratiepact evenzeer voor heel wat politieke onenigheid. Het lot van de Belgische regering hangt zelfs aan een zijden draadje. Maar ondanks de demarche van premier Charles Michel (MR) tegen de N-VA dinsdag, die aanstuurde op een wisselmeerderheid in het parlement zonder de N-VA en hiervoor steun vond bij coalitiepartijen CD&V en Open Vld, blijft de regeringsmeerderheid behouden. N-VA blijft echter voet bij stuk houden en N-VA-fractievoorzitter Peter De Roover benadrukte nogmaals deze ochtend op Radio 1 dat Michel niet gedekt is door de regering en dus enkel in naam van het parlement naar Marrakesh kan.

Ook in de andere Baltische staten, Estland en Litouwen, is reeds weerstand uitgedrukt tegen het VN-pact. Zo heeft de regering van Litouwen woensdag nog beslist om het pact niet te tekenen op 10-11 december in Marrakesh. Estland besloot hetzelfde eind november. De twee Baltische staten worden wel verwacht om het pact goed te keuren tijdens de Algemene Vergadering van de VN, op 19 december.