Uit de ‘politieke barometer’ van VRT NWS, De Standaard, RTBF en La Libre Belgique lijken de politieke krachtsverhoudingen in Vlaanderen relatief stabiel. Als de peiling representatief zou zijn, dan zou Groen echter stevig winnen: Iets wat ook steevast uit eerdere peilingen bleek. Sp.a zou echter onder de 10% duikelen. Het rechtse Vlaams Belang zou ten opzichte van 2014 dan weer een kleine 2% winnen, terwijl N-VA 4% zou verliezen.

Uit de nieuwste VRT-peiling blijkt dat er in Vlaanderen niet bijzonder veel verandert, tenminste als de cijfers blijken te kloppen in mei. Ten opzichte van 2014 verliest het V-blok evenwel 2,3 procentpunten. Groen wordt de duidelijke leider op links met 16% van de Vlaamse stemmen. Maar ook Open Vld zet een opvallend resultaat neer met een gepeilde 17,5% waarmee de partij een ellenlange verliesreeks achter zich zou laten en 2 procentpunten zou groeien.

Francken populairst

De Vlaamse kiezer blijkt evenwel minder honkvast dan vroeger. 28 procent van de ondervraagden gaf in de peiling aan dat ze van partij veranderen. Belangrijk wel om te noteren: De peiling is afgenomen tussen 19 november en 8 december, dus in het midden van de Marrakesh-crisis, maar vóór dat de N-VA uit de regering werd geduwd. De kiezer van het Vlaams Belang blijkt bij de trouwste te zijn, slechts 18% van die kiezers geeft aan van partij te willen veranderen. Anderzijds haalt het Belang heel wat stemmen (terug) van bij de N-VA. Een vijfde van de Vlaams Belang-kiezer duidde aan bij de vorige verkiezingen op de N-VA gestemd te hebben. Aan de andere kant van het spectrum zou de extreemlinkse PVDA dan weer – in tegenstelling tot de meest recente VTM-peiling – de kiesdrempel niet halen.

Inzake populariteit blijkt Kamerlid en ex-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) de grote winnaar. Hij stoot premier Charles Michel (MR) van de troon: Maar liefst 51% van de Vlamingen kan zich inbeelden om op de N-VA’er uit Lubbeek te stemmen. Michel behaalt zilver (met 48%) en Vlaams Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) brons door een 47% van de gepeilde Vlamingen te verleiden.

(Lees verder onder de Facebookvideo.)

Wallonië: Ook hier kannibaliseren ecologisten links

In het zuidelijke deel van België doen de ecologisten het evenzeer goed. De PS daarentegen, achtervolgd door allerlei corruptieschandalen rond Publifin en Samusocial, verliest 6,6 procentpunten tegenover 2014. Dat rest een PS-totaal van 25,4 procent. Maar ook regeringspartij MR boert achteruit. Zij verliezen nagenoeg 6 procentenpunten en stranden op 19,9 procent: Goed voor een – eeuwige? – tweede plaats.

Grote winnaars in Wallonië zijn de communisten van de PTB/PVDA met 14% – een groei van 8,5 procentenpunten tegenover 2014 – en dus de ecologisten van Ecolo die nagenoeg de MR evenaren met een gepeilde 19,7%: Dat is een virtuele groei van maar liefst 11,5 procentpunten. De centristische CdH slinkt verder af naar 10,4%. De burgerlijk rechtse Parti Populaire van Mischaël Modrikamen haalt dan weer net de kiesdrempel met 5,1%.

De peiling is uitgevoerd door TNS KANTAR in opdracht van VRT NWS, De Standaard, RTBF en La Libre. Ze is telefonisch afgenomen bij 1.038 stemgerechtigde Nederlandstaligen wonend in Vlaanderen, in de periode van 19 november tot en met 8 december 2018. De foutenmarge bedraagt 3,1 procent. Het dient gezegd te worden dat de ‘VRT-peilingen’ traditioneel een stuk anders verlopen dan deze van VTM, die niet telefonisch, maar online worden afgenomen en waarbij bijvoorbeeld het Vlaams Belang veelal beter scoort.

ADVERTENTIE