Elk bedrijf en elke arbeidsgroep moet informatie aan Staatsveiligheid doorspelen wanneer deze inlichtingendienst daar om vraagt. Enkel journalisten, artsen en advocaten zijn vrijgesteld van het gebod. Dat blijkt uit een onderzoek van het Comité I na een klacht vorig jaar. Dit rapporteert De Tijd.

Een jaar en half geleden diende de gedelegeerd bestuurder van een accountancybedrijf een klacht in bij het Comité I. Dat is het orgaan die de Belgische inlichtingendiensten controleert. De klacht betrof het gedrag van een inspecteur van de Staatsveiligheid. De topvrouw van het bedrijf zou onder druk gezet zijn om haar beroepsgeheim te schenden en informatie aan Staatsveiligheid te geven. Maar Comité I heeft nu bepaald dat Staatsveiligheid aan elk bedrijf informatie mag opvragen, en men hiermee moet instemmen. Enkel bepaalde arbeidsgroepen zijn vrijgesteld.

Beroepsgeheim telt niet voor Staatsveiligheid

De feiten dateren van 2017. Een inspecteur van de ‘Veiligheid van de Staat’ belde naar het accountancykantoor en deed zich voor als een medewerker van de federale overheidsdienst Justitie die een witwaszaak onderzocht. Pas bij de ontmoeting in de fysieke wereld, identificeerde hij zich als een agent van Staatsveiligheid en vroeg hij om de gevraagde informatie: aan- en verkoopboeken, kopieën van mails, enzovoort. Maar nadat de topvrouw de informatie meegaf, diende ze alsnog klacht in bij Comité I.

Dat orgaan bepaalt nu dat er niets mis was met de manier waarop de agent te werk ging, zo brengt De Tijd naar boven. Strikt genomen is immers elke werknemer van Staatsveiligheid ‘een personeelslid van Justitie’. En het voorwendsel rond het witwasonderzoek was een legitieme ‘coverstory’ (dekmantel) zodat Staatsveiligheid geen vertrouwelijke informatie moest vrijgeven over het spionagedossier in kwestie.

Belangrijker echter voor andere bedrijven en sectoren: Comité I besloot evenzeer dat de topvrouw zich niet kon verschuilen achter een beroepsgeheim om niet met Staatsveiligheid samen te werken. Sinds een wetswijziging in maart 2017 bevat de wet op inlichtingendiensten een artikel dat bepaalt dat privépersonen en -organisaties informatie ‘mogen meedelen’ als dat nuttig is voor de opdrachten van de dienst. En er is hierbij geen wettelijke beperking voor mensen of organisaties die een beroepsgeheim hebben. Enige uitzonderingen zijn het beroepsgeheim van advocaten, dat van artsen en het bronnengeheim van journalisten.

ADVERTENTIE