Regeringspartij N-VA blijft de druk verder opvoeren met betrekking tot het pact van Marrakech’ of formeel het ‘Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration‘. Zo maakt de partij – met visueel zeer scherpe afbeeldingen – duidelijk wat hun bezwaren zijn namelijk: het gebrek aan onderscheid tussen legale en illegale migratie, een versoepeling van de gezinshereniging, uitgebreide sociale voorzieningen voor migranten en een belemmering van de detentie en de terugkeer van illegalen.

Naar eigen zeggen verzet de N-VA zich principieel tegen VN-migratiepact. Zo is de partij van oordeel “dat we met het migratiepact een belangrijk deel van onze soevereiniteit uit handen geven. Daarom willen we niet dat de Belgische regering in Marrakesh haar steun betuigt aan dit pact”, klinkt het. Ook gaat de inhoud van pact volgens de Vlaams-nationalisten in tegen het migratiebeleid dat ze voorstaan.

Meer concreet stippen ze aan dat het pact geen onderscheid maakt tussen legale en illegale migratie, het een versoepeling van de gezinshereniging bepleit, de sociale voorzieningen voor migranten hoopt uit breiden en de detentie van illegalen bemoeilijkt. Deze bezwaren maken ze duidelijk met zeer scherpe afbeeldingen, die op Facebook worden gepromoot.

“Kwestie van principe”

Hoewel het VN-migratiepact in principe niet-bindend is, bestaat volgens de partij het gevaar “dat activisten en ngo’s het pact zullen gebruiken om het via rechtspraak de facto toch dwingend te maken”. “Met andere woorden: met het VN-migratiepact leggen we ons migratiebeleid in handen van onverkozen mensen. Dat risico wil de N-VA niet nemen. Ons huis van de democratie staat in Brussel, niet in Marrakesh, New York of Straatsburg”, klinkt het fors op de website van de partij.

Daarnaast willen de Vlaams-nationalisten naar eigen zeggen “niet medeplichtig zijn aan de ondergraving van ons migratiebeleid”. “Dit migratiepact staat haaks op wat de bevolking wil. Wij aanvaarden niet dat ons migratiebeleid tegen de wil van de bevolking in onmogelijk kan worden gemaakt. In onze democratie beslissen wij, de soevereiniteit ligt bij de bevolking. Dat is voor ons een kwestie van principe”.

“Boulevard aan rechten” versus “niet-bindend”

In weerwil van de N-VA was het merendeel van de experten van mening dat het VN-migratiepact geen juridische gevolgen zal hebben. Enkel de conservatieve advocaat, Fernand Keuleneer, vormde een dissidente stem. “Het pact creëert een boulevard aan rechten” citeert De Standaard de door de N-VA voorgedragen expert. “Het biedt voor een advocaat meer dan voldoende middelen om er aanspraak op te kunnen maken”. Daarnaast merkte Keuleneer op dat deze invloed in België nog groter zal zijn omdat ons land een monistisch rechtsstelsel heeft waarbij internationale normen primeren op nationale normen.

De andere experten volgden Keuleneer evenwel niet. “Wat België ook doet, het pact wordt toch aanvaard”, verklaarde professor Pierre D’Argent (UCL). Daarnaast haalde professor Jan Wouters (KU Leuven) aan dat het VN-migratiepact weliswaar ‘soft law’ kan opleveren maar “dat wordt niet bindend of autonoom toegepast, maar enkel ter interpretatie van bestaande begrippen”.

VN-migratiepact: Op weg naar Marrakech, of de val van de regering-Michel?

De regering-Michel zit in de penarie. De grote boosdoener? Het ‘pact van Marrakech’. Doordat de N-VA zich tegen het pact keert en de andere regeringspartijen het steunen, ontstond er een patstelling zonder eenvoudige uitweg. Kenmerkend voor deze heikele situatie werden er aan De Standaard en Le Soir documenten gelekt waaruit blijkt dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken (N-VA) en minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon (N-VA), niet al te alert reageerden op het migratiepact. Tevens merkte minister van Justitie, Koen Geens, zondag nog op dat – ook al reist premier Michel niet naar Marrakech af – een rechter zich aan het VN-Migratiepact kan spiegelen.

Daarnaast voert de linkse oppositie de druk op de regering op. Zo legden ze twee resoluties neer die de premier oproepen om naar Marrakech af te reizen en zijn goedkeuring te verlenen. Groen en co staan evenwel, in het geval de meerderheidspartijen er tegen donderdag niet in slagen om een akkoord te bereiken, te popelen om Open Vld, CD&V en MR een wisselmeerderheid aan te bieden. Komt het tot een dergelijk scenario, dan denkt N-VA-fractieleider Peter De Roover“dat men het vertrouwen in deze coalitie opzegt”. “Ik heb de indruk dat men ons dan uit de regering duwt”, citeerde BELGA eerder de N-VA-fractieleider.

Bovendien lieten zaterdag verschillende meerderheidsbronnen aan VRT NWS weten dat volgens hun een val van de regering “onvermijdelijk” isCharles Michel (MR) zal moeten “toveren” klonk het bij een belangrijke N-VA-bron. Tevens merkt men op dat Michel vrijdag geen ministerraad bij elkaar durfde te roepen omdat de regering anders zou zijn gevallen. Wel heeft Michel achter de schermen al verschillende contacten gehad.