In een interview met L’Echo is MR-voorzitter Olivier Chastel duidelijk: België zal, “welke bezwaren de N-VA nu ook mag opwerpen”, het migratiepact goedkeuren. “België zal niet de lijn van N-VA volgen, die zelf op de lijn van Oostenrijk en Italië zit, die de populistisch rechtse weg zijn ingeslagen”, klinkt het ferm.

Vandaag is het (opnieuw) de dag van de waarheid voor de regering van premier Charles MichelHoewel hij voor de goedkeuring van het Marrakesh-pact op de steun van de Kamer kan rekenen, reserveert de Grondwet deze bevoegdheid voor de uitvoerende macht. Gelet op het beginsel dat de regering bij consensus beslist, zoekt premier Michel vandaag opnieuw naar deze overeenstemming binnen zijn regering.

MR-voorzitter Olivier Chastel is eevenwel duidelijk: “België zal het VN-migratiepact steunen, welke bezwaren de N-VA nu ook mag opwerpen”. Volgens de liberaal heeft de N-VA het intern Belgische akkoord over het pact goedgekeurd en heeft “iedereen binnen die partij […] dit proces gesteund”. “Je kunt dus om het even wat zeggen om de publieke opinie naar de mond te praten, maar dat houdt geen steek. Er is wel degelijk een akkoord binnen de regering”, stelt de Franstalige liberaal tegenover L’Echo.

“De migratiesluizen worden er op geen enkele manier door opengezet”

Daarnaast haalt Chastel aan dat België altijd een voorstander is geweest van een multilaterale aanpak. Zijn partij is er dan ook van overtuigd dat het Marrakesh-pact “de fundamenten kan leveren om het migratieprobleem in een multilateraal kader te gaan aanpakken”. Volgens hem worden “de migratiesluizen […] er op geen enkele manier door opengezet”.

Daarnaast zet de MR-voorzitter zijn hakken in het zand: België zal zich niet voegen bij landen zoals onder meer Italië en Oostenrijk. “Neen! Daarmee zijn wij het niet eens en dat zal ook niet gebeuren!”, klinkt het fors. Tevens merkt Chastel op dat de ondernemers het “dwaas” zouden vinden dat een economisch liberale regering niet verder zou kunnen. “Als we door de schuld van de N-VA met een regering in lopende zaken of een minderheidsregering opgezadeld worden, zullen onze mogelijkheden om te hervormen niet langer dezelfde zijn”, aldus Chastel.

Dat belangrijkste werkgeversorganisaties de huidige Marrakesh-crisis niet kunnen smaken, werd gisteren al duidelijk. Zo riepen gisteren BECI, Boerenbond, VBO, UCM, UNISOC, UNIZO, UWE en VOKA, de meerderheidspartijen op om de val van de regering te voorkomen“We roepen de regering op de noodzakelijke sociaal-economische dossiers die antwoorden bieden aan reële maatschappelijke noden, snel goed te keuren zodat de uitvoering ervan niet in het gedrang komt”, klonk het. Concreet kijken de werkgeversorganisaties uit naar de afwikkeling van de brexit en de arbeidsdeal.

ADVERTENTIE