Premier Charles Michel (MR) vertrekt vandaag namens de Belgische regering – een regering zonder N-VA – naar Marrakesh, waar hij zal instemmen met het zogenaamde VN-migratiepact van Marrakesh. In het parlement was er brede steun voor het goedkeuren van het pact, maar is die steun er ook bij de bevolking?

Exit regering Michel I, dat was de conclusie gisterenavond na opnieuw een lange dag politiek getouwtrek. Het al dan niet ondertekenen van het Global Compact for migration, ook wel het VN-migratiepact van Marrakesh genoemd, zorgde uiteindelijk voor de val van de regering. Zowel N-VA als de andere regeringspartijen wilden niet toegeven, waardoor men niet uit de impasse raakte.

De regering zal nu verdergaan zonder de N-VA, waardoor een oranje-blauwe minderheidsregering ontstaat. Premier Charles Michel (MR) kan daardoor in naam van de huidige Belgische regering naar Marrakesh trekken om er namens ons land het migratiepact goed te keuren. In het parlement bleek daar brede steun voor te zijn, maar wat denkt de Belgische bevolking daar eigenlijk van?

Democratie?

Een referendum om te peilen naar de mening van de bevolking werd nooit georganiseerd, wel lanceerden enkele Vlaamse kranten een poll met de vraag: “Moet de Belgische regering het VN-migratiepact goedkeuren?” Op de poll van publieke omroep VRT bleek een overgrote meerderheid geen voorstander te zijn van het pact. Maar liefst 87% van de tienduizenden respondenten antwoordde “nee” op die vraag.

Ook Het Laatste Nieuws startte een bevraging over het VN-migratiepact. Ruim 30.000 mensen lieten er hun stem horen. Daarvan stelde slechts 16% dat men wil dat onze regering het pact goedkeurt. Bijna 75% antwoordde overtuigd “nee” en zo’n 10% is onbeslist.

Voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) verwijst op Twitter naar dit duidelijk signaal van de bevolking. “De democratie moet spreken”, aldus Francken.