Uit een onderzoek van het Amerikaanse onderzoeksbureau Pew Research Center blijkt dat er bij de bevolking alsmaar minder draagvlak is om migranten op te nemen. In Europese landen als Griekenland en Italië wil respectievelijk slechts 2% en 5% van de bevolking meer migranten opnemen. België werd niet opgenomen in de studie.

Het migratiedebat woedt hevig. Nooit eerder woonden zoveel mensen in een ander land dan hun geboorteland en nog nooit eerder gaven zoveel mensen aan te willen migreren. In ons land viel de regering over het migratiethema. Maar wat vindt de bevolking daar eigenlijk van? Het Amerikaanse onderzoeksbureau Pew Research Center peilde naar aanleiding van het Marrakesh-pact naar de opinie van de bevolking omtrent migratie.

Meer of minder migranten?

In de 27 onderzochte landen, verspreid over de hele wereld, blijkt dat gemiddeld slechts 14% van de bevolking vindt dat zijn of haar thuisland meer migranten moet opnemen. Die bereidheid tot meer migranten opnemen is het grootst in Spanje, daar stelt 28% van de bevolking dat er meer migranten naar Spanje zouden mogen komen. Ter vergelijking: in Europa staat slechts 10% van de bevolking achter meer migratie.

Grieken, Hongarije en Italië staan het meest afkeurend ten opzichte van meer migranten, zo blijkt. Slechts 2% (in Griekenland en Hongarije) en 5% (in Italië) van de bevolking pleit er voor meer migranten. Respectievelijk 82%, 72% en 71% van de bevolking wil liever minder of zelfs helemaal geen migranten. In Duitsland, dat bij de huidige asielcrisis beschouwd wordt als hét migratieland bij uitstek, wil 58% minder of geen migranten.

Buiten Europa lijkt men iets meer open te staan voor meer migratie, al blijven de percentages eerder laag. In de Verenigde Staten en Canada gaat het bijvoorbeeld om respectievelijk 24% en 19% van de bevolking. Gemiddeld vindt 14% dat zijn/haar thuisland meer migranten zou moeten verwelkomen.

Foto: Pew Research Center
Foto: Pew Research Center