Zaterdag vond de laatste regeringstop van de Zweedse coalitie plaats. Coalitiepartners MR, CD&V en Open Vld zeiden neen tegen de eis van N-VA wat betreft het migratiepact. In een persconferentie zaterdagavond verklaarde Premier Michel dat N-VA uit de meerderheid lag en hij een oranje-blauwe minderheidscoalitie zou verderzetten. De drie ministers en 2 staatssecretarissen van de Vlaams-nationalisten worden vervangen. Veel vragen blijven vooralsnog onbeantwoord. Hoe zal dit gebeuren zich verder ontwikkelen vandaag? Volg het LIVE hieronder. Klik hier voor een verslag van de gebeurtenissen van afgelopen avond.

Dit live-artikel is afgesloten om 17u29.

16u15: Drie prioriteiten voor regering-Michel II: Koopkracht, veiligheid en klimaat

De eerste ministerraad van oranje-blauw is afgelopen. In een persconferentie licht premier Charles Michel de prioriteiten van de nieuwe regering toe. “Het eerste belangrijke punt is dat deze coalitie kiest voor een actieprogramma met 3 prioriteiten of assen”, zegt premier Michel.

“De eerste prioriteit is de koopkracht en een sterk socio-economisch beleid. We moeten nog beslissingen nemen wat dit betreft en we moeten zorgen voor implementatie van wat is beslist.” “Tweede belangrijke punt is de nood en de eis om verantwoordelijk te zijn voor de veiligheid van onze medeburgers. We hebben 4 jaar geleden een veiligheidsraad opgericht.” “Het derde belangrijke punt is het klimaatbeleid. Een paar dagen geleden heeft de bevolking via een positief initiatief een sterk burgerlijk en politiek signaal gestuurd. We willen duidelijk maken dat we dat signaal hebben gehoord, in overleg met de deelstaten. We moeten bekijken hoe het mogelijk is een ambitieuze strategie te implementeren.”

“Daarnaast willen we een constructieve en sterke relatie met het parlement. Vanaf vanavond neem ik deel aan een conferentie in het buitenland. Hierbij zal ik mijn contacten met het parlement onderhouden. Ik wil ook de nodige contacten met de sociale partners en met de groep van 10 leggen. Ik wil naar hen luisteren en hen de politieke situatie en ons actieprogramma uit te leggen.”

16u00: Rechtse ‘Mars tegen Marrakesh‘ gepland tegen het migratiepact

Nu het migratiepact er wel degelijk komt, blijft een deel van de publieke opinie in Vlaanderen allicht met een wrang gevoel achter. Maar niet iedereen is bereid om de beslissing van de nieuwe oranje-blauwe regering-Michel II zonder slag of stoot te laten passeren. Verschillende rechtse organisaties bundelen de krachten en zullen volgende week zaterdag betogen in Brussel.

Het initiatief gaat uit onder meer NSV!, KVHV, Schild & Vrienden en Vlaams Belang Jongeren. Jong N-VA is in beraad over hun eventuele deelname. Ondertussen hebben al bijna 4.000 mensen zich op aanwezig gezet op de Facebookpagina van het evenement met een verdere 9.500 geïnteresseerden.

15u30: Michel wil vervroegde verkiezingen vermijden

Premier Charles Michel wil vervroegde federale verkiezingen graag voorkomen. Dat zei hij aan de Franstalige zender RTL-TVi. Het is volgens hem puur grondwettelijk ook niet nodig om het parlement te ontbinden nu de N-VA-excellenties uit de regering zijn. De oranje-blauwe minderheidsregering Michel II zal voortaan gewoon over slechts 52 op 150 Kamerzetels beschikken.

“De Grondwet geeft aan dat een meerderheid in het parlement verkiezingen kan vragen. Ik wil in dialoog gaan met het parlement. Indien er vervroegde verkiezingen zouden komen, indien het de keuze zou zijn de regering richting vervroegde verkiezingen te duwen, dan zitten we in een situatie die het land gedurende een jaar zou blokkeren. De kans is klein dat een nieuwe regering zal gevormd zijn alvorens de kiezer enkele maanden later heeft gestemd voor het regionale en Europese niveau”, zo zegt Michel uit. In normale omstandigheden vinden de eerstvolgende verkiezingen plaats op 26 mei volgend jaar, voor zowel het Vlaamse, federale als Europese niveau.

15u10: Michel opnieuw naar de koning na ministerraad

De leden van de nieuwe regering zitten samen op hun eerste ministerraad zonder N-VA. Eerder vandaag was Michel reeds bij de koning gepasseerd om hem verslag te doen van de politieke toestand, het ontslag van de N-VA-excellenties aan te bieden. Straks keert hij terug om de benoeming van staatssecretarissen De Crem en De Backer tot ministers en de herschikking van de bevoegdheden van de N-VA-mandatarissen officieel vast te leggen in koninklijke besluiten.

15u00: Liga voor Mensenrechten: “steun aan migratiepact is een overwinning voor mensenrechten”

De organisatie is tevreden met de beslissing van de nieuwe regering om het migratiepact te steunen. “Het is een overwinning voor de mensenrechten dat premier Michel maandag de steun van de Belgische regering aan het VN-Migratiepact zal geven”, aldus Kati Verstrepen, voorzitster van de Liga. Dat meldt VRT NWS

“Het is logisch dat er in een democratische rechtsstaat fundamentele, politieke meningsverschillen bestaan over complexe thema’s als migratie en de rol van supranationale overheden”, zo zegt ze. Maar langs de andere kant verzet de Liga zich tegen de “stroom aan framing en desinformatie waarin een misleiden De Liga hekelt echter “de stroom aan framing en desinformatie, waarin een misleidende socialemediacampagne van N-VA (later overgenomen door het Vlaams Belang) het orgelpunt vormde”.

“Daarnaast is het treffend dat N-VA uit de regering stapt omwille van een niet-bindend pact dat de partij enkele weken ervoor nog steunde. Het migratiethema wordt al langer dan vandaag gehanteerd in politieke symbooldiscussies, vaak ter verhulling van andere, minstens even prangende maatschappelijke problematieken. Dat de andere meerderheidspartijen volhard hebben in hun steun aan dit VN-migratiepact, vroeg niettemin politieke moed. Het stemt de Liga dan ook blij dat alle andere politieke partijen wel van mening zijn dat mensenrechten de leidraad moeten zijn bij het voeren van migratiepolitiek.”

14u50: Werkgeversorganisaties willen “snel duidelijkheid over economisch programma”

“Voor Voka is het duidelijk dat de sociaal-economische beslissingen die al genomen werden door de vorige regering, dienen uitgevoerd te worden. Het betreft ondermeer de arbeidsdeal en de begroting voor 2019”, stelt de organisatie. “Een lange periode van politieke onzekerheid is immers nadelig voor onze bedrijven en hun medewerkers.”

“Deze regeringscrisis komt zeer ongelegen omdat het werk van de huidige regering allesbehalve af is”, aldus de zelfstandigenorganisatie NSZ. “De lijst van aan te pakken dossiers is lang, dus vragen wij aan de politici in de Wetstraat om ons garanties te geven aan welke dossiers er nog zal gewerkt worden en welke een realistische kans tot slagen hebben voor de volgende verkiezingen, dit in het belang van de economie van het land.”

Het Verbond van Belgische Ondernemingen VBO reageert in gelijkaardige zin. “Wij herhalen onze oproep van de voorbije dagen om belangrijke uitdagingen aan te pakken die op ons afkomen op het vlak van de arbeidsdeal en het mobiliteitsbudget. We willen dat het wettelijk kader gestemd wordt, zodat de bedrijven ermee aan de slag kunnen gaan. We willen ook dat de politieke partijen hun verantwoordelijkheid opnemen en een concreet programma opstellen voor de komende drie tot vier maanden, en dat dit niet gebaseerd is op gekibbel, maar op oplossingen voor de dossiers.” Dit meldt VRT NWS.

14u40: Almaci bedankt De Block alvast voor haar ‘menselijkheid’

Meyrem Almaci, de partijvoorzitter van Groen steunt alvast de beslissing van minister De Block (Open VLD) om het asielquotum te herbekijken. Theo Francken beperkte de afgelopen weken het aantal asielaanvragen eerst tot 60, dan tot slechts 50 per dag. Almaci riep De Block deze ochtend in ‘De Zevende Dag’ op om hier komaf mee te maken. “Laat mensen die zich aanmelden, zich ook effectief aanmelden”, stelde ze en ze bedankt De Block om haar daarin te volgen. Dat meldt VRT NWS

14u28: De Block wil al meteen het asielquotum van Francken herbekijken

Minister Maggie De Block, die de bevoegdheden van voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken (N-VA), overneemt, wil de asielquota van haar voorganger herbekijken. Eerder had de N-VA’er immers beslist om het aantal asielaanvragen te beperken tot 50 per dag. Morgen gaat De Block kijken naar de capaciteit van de dienst die de asielaanvragen verwerkt. Of het quotum van Francken verdwijnt, kan de Open Vld-minister nog niet zeggen. Wel wil ze volgens VRT NWS het Belgische asielbeleid “weer menselijk” maken.

Francken kan de beslissing van De Block allerminst smaken. “Nooit nagetrapt naar mevrouw De Block toen ik staatssecretaris werd. Spijtig dat ze dat nu onmiddellijk doet”, reageert hij op Twitter. Daarnaast heeft de N-VA’er naar eigen zeggen “over menselijkheid […] zeker geen lessen te krijgen”

13u10: Koning aanvaardt ontslag N-VA-excellenties

Koning Filip heeft officieel het ontslag aanvaard van de N-VA-regeringsleden. Dat betekent dat Jan Jambon, Johan Van Overtveldt en Sander Loones niet langer minister zijn. En ook de staatssecretarissen Theo Francken en Zuhal Demir zijn staatssecretaris af. Onmiddelijke werden ook Pieter De Crem (CD&V) en Philippe De Backer (Open VLD) al benoemd tot ministers.

13u05: Premier Charles Michel weg bij de koning, straks volgt ministerraad

Eerste minister Charles Michel heeft rond 12.45u het koninklijk paleis te Brussel verlaten. Dat kon het persagentschap Belga ter plaatse vaststellen. De premier had er een onderhoud met koning Filip waarbij hij verslag uitbracht over de politieke situatie. Hij stelde daar ook de nieuwe samenstelling van de regering voor. Straks zal er een ministerraad volgen. Dat meldt VRT NWS.

12u50: Tom Van Grieken reikt N-VA de hand: “Als ze echt dingen willen veranderen, moeten ze beginnen samenwerken met ons”

“Communautair 0, het sociaal-economische een flop en qua migratie kunnen ze ook geen deuk in een pakje boter slagen. Echte verandering in dit land zal niet gebeuren via de traditionele machtspartijen, echte verandering verloopt via partijen als de onze. Als ze echt dingen willen veranderen, moeten ze beginnen samenwerken met ons”, zo verklaarde de Vlaams Belang-voorzitter. Hij roept de N-VA-voorzitter Bart De Wever op om de coalitiegesprekken met de socialisten te staken in Antwerpen en met het Vlaams Belang een rechts bestuur te vormen. Dit meldt VRT NWS.

12u45: Ontgoochelde Francken: “Trots op wat ik verwezenlijkt heb”

Een zichtbaar aangedane Theo Francken is staatssecretaris af. Voor de camera’s verklaarde hij dat hij “natuurlijk teleurgesteld” was, maar niettemin met een “opgeheven hoofd” kon lopen. N-VA heeft immers haar standpunten niet verloochent. “Als het over de kern van de zaak gaat, moet je op je principes blijven staan”, zo zei hij. Op de vraag af hij nu zijn ontslag gegeven had dan wel gegeven antwoordde hij het volgende: “We zijn tot de vaststelling gekomen dat er geen eensgezindheid komt over het migratiepact. Ieder heeft zijn standpunt en dat heeft geleid tot deze situatie.” Niettemin is Francken “trots op wat [hij] verwezenlijkt heeft”.

12u20: Premier Michel naar de koning voor ontslag N-VA-excellenties

Even na 12u verliet premier Charles Michel de Wetstraat op weg naar koning Filip. Hij zal de koning inlichten over de huidige politieke toestand en de nieuwe samenstelling van zijn regering voorleggen.

12u10: Gwendolyn Rutten: “De Block zal Asiel en Migratie op een strenge, rechtvaardige en heel menselijke manier aanpakken”

Voorzitster van de Open Vld Gwendolyn Rutten verklaarde in De Zevende Dag dat haar partij het eens is met N-VA dat migratie een probleem is dat aangepakt moet worden.“Maar waar scheiden de wegen: in de manier waarop we dat willen oplossen”. De Block zal het volgens haar goed doen. “Ze heeft in het verleden al die portefeuille gehad en heeft toen bewezen dat ze dat altijd op een strenge, rechtvaardige en heel menselijke manier heeft aangepakt.”

Gevraagd of er veel zal veranderen aan het beleid, zegt ze: “Neen, Theo Francken heeft de voorbije jaren datzelfde beleid in de praktijk omgezet, alleen is er sinds 14 oktober iets fundamenteels veranderd”, volgens haar. “En dat is die fundamentele positie van hoe je tegen het probleem van migratie aankijkt en het wilt oplossen. Ik vind niet dat mensen die asiel willen aanvragen en staan aan te schuiven daar het slachtoffer moeten van zijn.”
Rutten lijkt zich met haar partij dus te willen profileren als de humane stem tegen de harde koers die N-VA nu vaart op vlak van migratie.

10u40: Op één vertrouwensstemming van vervroegde verkiezingen

Politiek journalist Ivan De Vadder liet in het extra VRT-journaal zijn licht schijnen op de minderheidsregering. Volgens hem is die “heel fragiel”. “Je hebt maar één vertrouwensstemming in het parlement nodig om deze regering in de problemen te brengen. Dat beseft iedereen. Wie deze regering wil laten vallen die moet maar een stemming uitlokken en dan hebben we toch de mogelijkheid dat er vervroegde verkiezingen komen.” Maar voorlopig ziet hij dat echter niet gebeuren aangezien “iedereen zegt dat ze hun verantwoordelijkheid nemen.”

10u30u – De Crem op Binnenlandse Zaken en De Croo op Financiën

Van de volgende posten van de N-VA is het al gekend wie ze gaat invullen. Dat bericht VRT NWS.

09u50: “Maggie De Block opnieuw staatssecretaris voor Asiel en Migratie”

De VRT meldt dat haar correspondent in de Wetstraat, Johnny Vansevenant opgevangen heeft dat huidig minister van Volksgezondheid Maggie De Block opnieuw de functie van staatssecretaris voor Asiel en Migratie zou opnemen naast haar functie als minister van Volksgezondheid.

09u45: Geert Bourgeois: Dit heeft “geen effect op Vlaams niveau”

De Vlaamse minister-president Geert Bourgeois houdt zijn lijn aan dat de Vlaamse regering gewoon verder werkt, wat er ook federaal niveau gebeurd. “Ik heb altijd gezegd dat de crisis op het federaal niveau geen effect zou hebben op het Vlaams niveau. Ik wil dat zo houden.”

09u30: Linkse oppositie niet bereid minderheidsregering te depanneren

Dat meldt De Standaard. Er zou nu wel een meerderheid gevonden zijn voor het migratiepact goed te keuren, maar de regering moet er niet op rekenen dat de linkse oppositie in veel zaken gedoogsteun zal leveren. Dat laten kopstukken van de socialistische en groene partijen weten in een eerste reactie op de ontwikkelingen.

Kristof Calvo zegt echter wel dat zijn partij “deel van de oplossing wil zijn”. “Wij gaan deze regering niet deblokkeren of depanneren. Een regering met begrotingsproblemen die kijkt naar de mensen die het al moeilijk hebben, kan onze steun nooit krijgen. Wel willen we onszelf engageren. Er zijn nog veel dossiers, en de zaken moeten vooruitgaan. De kernuitstap, migratie,… Onze partij is graag een deel van de oplossing. We moeten stappen vooruit zetten.”

09u15: Wouter Beke: “Had men alerter geweest, dan had dit niet hoeven te gebeuren”

“Het Migratiepact niet goedkeuren, was geen optie”, aldus CD&V-voorzitter Wouter Beke op Radio 1. “Het was namelijk al goedgekeurd op 12 september, op basis van een consensus, met N-VA. Zeer jammer dat dit tot een einde komt, want we hebben vier jaar goed samengewerkt met de N-VA. […] Had men de voorbije maanden alerter geweest, dan had niet niet hoeven te gebeuren.”

09u00: Jan Jambon: “Dit zijn mijn laatste uren als minister, denk ik”

07:00: Karel De Gucht: “N-VA beweegt naar extreemrechts”

Open Vld-boegbeeld Karel De Gucht heeft niets op met de manier waarop N-VA zich verzette tegen het migratiepact. In een interview in De Zondag trekt hij hard van leer tegen de Vlaams-nationalisten. Hij vindt dat de migratiecampagne aantoont hoe een deel van die partij werkelijk denkt. Dat meldt HLN.

“Ik zeg niet dat iedereen het daarmee eens is, en al zeker niet hun kiezers. Maar zo’n campagne, die gewoon racistisch is, kan niet ontstaan zonder een draagvlak in een partij. Als iemand dat zou voorstellen bij CD&;V, sp.a of Open Vld, wordt dat onmiddellijk van tafel geveegd.” Dat toont volgens hem de “racistische onderstroom” van de partij aan en hij wijst met de vinger naar voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken die volgens hem “helemaal geen probleem heeft met die campagne”.