Vandaag is het (opnieuw) de dag van de waarheid voor de regering van premier Charles Michel. Hoewel hij voor de goedkeuring van het Marrakesh-pact op de steun van de Kamer kan rekenen, reserveert de Grondwet deze bevoegdheid voor de uitvoerende macht. Gelet op het beginsel dat de regering bij consensus beslist, zoekt premier Michel vandaag opnieuw naar deze overeenstemming binnen zijn regering. Volg live of de eerste minister een akkoord in de schoot van de regering kan vinden. 

Vrijdagochtend vond er een ministerraad plaats waar – opmerkelijk genoeg – het Marrakesh-pact niet op de agenda stond. Wel komt er volgens VRT NWS een extra ministerraad en start de premier volgens staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) met bilaterale gesprekken met de respectievelijke vicepremiers. Tevens herhaalde de staatssecretaris dat “België niet mag gebonden worden door het VN-migratiepact”. N-VA-vicepremier Jan Jambon bevestigde eenzelfde standpunt. Michel mag, zo verklaarde Jambon, weliswaar naar Marrakesh afreizen “maar hij mag daar het pact niet goedkeuren”. “Aanwezig zijn, is niet impliciet toestemmen. Aanwezig zijn en zwijgen, dàt is impliciet toestemmen”.

Voor de ministerraad had Francken kritiek op de “gretigheid en agressie van CD&V en Open Vld in de Kamer, om toch maar een amendement in de Kamer te hebben, samen met de ‘opengrenzenpartijen'”. Over de vraag of de regering-Michel vandaag dan toch zal vallen, sprak Francken zich niet uit. “Only God knows”, klonk het haast filosofisch.

Ontwikkelingen Marrakesh-crisis

17u23 – De belangrijkste werkgeversorganisaties, BECI, Boerenbond, VBO, UCM, UNISOC, UNIZO, UWE en VOKA, roepen volgens VRT NWS de meerderheidspartijen op om de val van de regering te voorkomen. “We roepen de regering op de noodzakelijke sociaal-economische dossiers die antwoorden bieden aan reële maatschappelijke noden, snel goed te keuren zodat de uitvoering ervan niet in het gedrang komt”, klinkt het. Concreet kijken de werkgeversorganisaties naar de afwikkeling van de brexit en de arbeidsdeal.

17u01 – Het Brussels Parlement keurde vandaag, in de plenaire vergadering, een resolutie goed die de regering oproept om het Marrakesh-pact onvoorwaardelijk goed te keuren. Opmerkelijk, zo tweet Brussels parlementslid voor Groen Bruno De Lille; niet enkel N-VA en Vlaams Belang steunden de resolutie niet. Ook de liberale ‘stokebrand’, Alain Destexhe (MR), ziet weinig heil in de resolutie.

14u52 – Voor sp.a-fractieleider Meryame Kitir is het duidelijk: premier Michel moet naar het mandaat van het parlement handelen. De N-VA moet volgens de socialist eveneens de daad bij het woord voegen: “goedkeuren of conclusies trekken”, klinkt het. “Alles is gezegd, standpunten zijn duidelijk. Zo kunnen we eindelijk ook de andere problemen aanpakken”, stelt ze op Twitter.

14u39 – De commissie Algemene Zaken van het Brussels Parlement mengt zich vandaag eveneens met de al dan niet goedkeuring van het Marrakesh-pact. Zo keurden DéFi, Open Vld, MR, PS, sp.a, Groen, Ecolo, CD&V en cdH een resolutie ten voordele van het migratiepact goed. Tegenstemmen vielen er echter niet de bespeuren. De reden? Noch N-VA, noch Vlaams Belang hebben stemrecht in deze commissie. Normaliter spreekt het voltallige Brusselse parlement zich vandaag nog uit over de resolutie.

13u24 – Naast staatssecretaris Theo Francken haalt ook staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) uit naar de coalitiepartners Open Vld en CD&V. Naar eigen zeggen was de N-VA-politica “verbaasd over het schouwspel”“Wij zijn voor migratie, maar op onze voorwaarden. Het is duidelijk dat ze ons uit regering willen duwen”, verklaarde ze tegenover TV Limburg.

13u02 – Open Vld-vicepremier Alexander De Croo betreurt dat men de pagina niet kan omdraaien na de goedkeuring van de parlementaire resolutie. “De premier is bezig met bilaterale gesprekken en hij doet dat goed. Als blijkt dat men de pagina niet kan omslaan, moeten we zoeken naar een oplossing”, verklaarde hij tegenover de openbare omroep.

(Lees verder onder de tweet.)

02u20In een bijdrage in Joods Actueel heeft de Joodse advocaat en politicus (N-VA) André Gantman fel uitgehaald naar de sp.a. Donderdag vergeleek sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen immers weerstand tegen het VN-pact met de Jodenvervolging en de collaboratie van sommige Vlaams-nationalisten met de nazi’s tijdens WOII. “Hoe durft hij!?”, zo klaagt Gantman man aan. De advocaat vindt de tussenkomst van Van der Maelen “rekening houdend met zijn antecedenten, totaal ongepast.” Volgens Gantman legt de socialistische volksvertegenwoordiger immers op die manier Van der Maelen de weg open “voor de relativering van de Shoah”.

Tijdens de plenaire vergadering donderdag diende Kamerlid Filip Dewinter (Vlaams Belang) Van der Maelen al van weerwoord. Naast duidelijk te maken dat de vergelijking gratuit en misplaatst was, wees Dewinter er ook fijntjes op dat het land van de Joden, Israël, eveneens het VN-pact afwijst. Onafhankelijk Kamerlid Hendrik Vuye wees er dan weer op dat ook de toenmalige socialistische partijvoorzitter Hendrik De Man evenzeer met de Duitsers samenwerkte.