Jean-Louis Denis, een tot de radicale islam bekeerde Belg, wordt zaterdagochtend vrijgelaten. Dat brengt BELGA. Hij werd in 2013 tot 10 jaar cel veroordeeld wegens het radicaliseren en ronselen van moslimjongeren om de jihad uit te vechten in Syrië. Eind 2016 kreeg Denis – bijgenaamd ‘le soumis’ – echter in beroep een halvering van zijn straf. Die vijf jaar celstraf lopen af dit weekend.

In eerste aanleg, in 2013, werd bevonden dat de Brusselaar Denis de leider was van een terroristische cel, van waaruit hij jongeren aanzette om naar Syrië te vertrekken. Hij hield ook fundamentalistische spreekbeurten die aanzetten toespraken tot geweld en haat ten aanzien van andersgelovigen.

Parket wou 15 jaar wegens jihad-ronselen, Denis zei dat hij enkel wilde dat moslimjongeren een betere woonplek hadden om hun geloof te belijden

In november 2016 werd het proces echter overgedaan in beroep. “Het is waar dat ik een fundamentalistisch discours heb, dat ik een provocateur ben, maar ik ben geen terrorist. Ik heb nooit opgeroepen om één burger, één onschuldige te doden“, zo citeerde BELGA Denis toen. “Ik heb gevraagd geen aanhanger van de democratie te zijn, maar niet om haar te vernietigen.”

Het federaal parket toonde in de rechtbank echter een tiental video’s die aantoonden dat Denis moslimjongeren aanzette om de jihad te strijden en vroeg daarom 15 jaar celstraf. Ook de banden van Denis met de verboden terreurgroep Sharia4Belgium en enkele Syriëstrijders werden aangehaald. Denis beweerde evenwel dat hij moslims louter opriep om naar een plek te trekken (in het Midden-Oosten) die overeenstemt met hun religieuze opvattingen, niet om geweld te plegen. Het hof van beroep ging hierin mee en oordeelde dat Denis enkel lid was van een terreurgroep, geen leider. Hij kreeg vijf jaar cel en die straf loopt deze week dus af.

Denis is niet de enige radicale islamist die voor het einde van het jaar zal zijn vrijgekomen. Naast ‘le soumis’, zullen er nog 27 andere radicale moslims opnieuw onze straten bewandelen. 12 van hen zijn ‘foreign terrorist fighters’ – ook wel gekend als ‘Syriërstrijders’ – of would-be-jihadisten die wilden vertrekken naar het Midden-Oosten om er met organisaties zoals IS te vechten. Deze cijfers werden reeds in juni bekend gemaakt.