Afgelopen zondag vond de ‘Mars tegen Marrakesh’ plaats in Brussel. Een aantal rechtse studenten- en jongerenorganisaties verzetten zich tegen de goedkeuring van het VN-migratiepact door de huidige minderheidsregering en het parlement en sloegen de handen in elkaar om een betoging tegen het pact te organiseren. Hieronder volgt de integrale toespraak van oprichter van de rechtse jongerenorganisatie Schild & Vrienden en mede-organisator van de mars – Dries Van Langenhove – zoals die aan onze redactie werd bezorgd.

Gisteren vond een grootschalige betoging plaats tegen het VN-Migratiepact van Marrakesh, een internationale overeenkomst die onder meer gezinshereniging wil faciliteren en migratie wil reguleren. De politie telde officieel 5.500 deelnemers aan het Schumanplein, maar liet hierbij weten dat er nog vele betogers bij arriveerden, waardoor schattingen tussen de 6.000 en de 7.000 betogers landden. De vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties gaven bij het slot van de manifestatie allemaal een speech. De toespraak van Van Langenhove is integraal te lezen hieronder.

Van Langenhove: “Denken jullie werkelijk, beste journalisten, dat hier iemand is die jullie nog gelooft?”

“Jullie hebben het al gemerkt, onze vrienden van de media draaien hier vandaag op volle toeren. De afgelopen week hebben ze er álles aan gedaan om u hier weg te houden.

Vlaamsgezinde jongens en meisjes waren opeens ‘extreemrechts’, voetbalsupporters waren opeens ‘gewelddadige hooligans’ en een oproep tot vredevol verzet tegen het Marrakesh-pact werd opeens ‘een grote kans op rellen’.

Het doet mij plezier om u hier desondanks allen in zulke grote getale aanwezig te zien. We laten ons duidelijk niet langer vangen door de leugens van de mainstream media.

Of denken jullie werkelijk, beste journalisten, dat hier iemand is die jullie nog gelooft wanneer jullie bij de verslaggeving van de misdaadgolf in de steden de allochtone daders steevast benoemen als ‘jongeren’?

Denken jullie werkelijk nog dat er hier iemand aanwezig is die niet weet dat het gaat om moslimterrorisme wanneer jullie spreken over een ‘incident’?

Denken jullie werkelijk dat er hier één man of vrouw aanwezig is die jullie ook maar een seconde gelooft wanneer jullie al die laffe terroristen beschrijven als ‘verwarde mannen’?

Nee, beste journalisten. Jullie tijd is gedaan.

Denken jullie dat wij dat niet zien, wanneer jullie opiniepeilingen over het Marrakesh-pact wegmoffelen omdat het resultaat negatief isDenken jullie dat we niet doorhebben dat jullie steeds foto’s gebruiken van kleine kindjes wanneer het gaat over de migratie-tsunami, die in werkelijkheid voor 80 procent bestaat uit volwassen mannenDenken jullie echt dat de mensen nog in jullie leugens en fake news trappen nu iedereen via internet en sociale media zélf aan informatie kan geraken?

De vierde macht. Dat zouden jullie moeten zijn. De controleurs van onze politici.
Jullie zouden de waakhond moeten zijn van de democratie, maar in realiteit zijn jullie de schoothondjes van het establishment en de jachthonden van de cultuurmarxisten!

Heeft er iemand van jullie aan burgemeester Close of minister-president Vervoort gevraagd wat ze vinden van hun nederlaag bij de Raad van State? Deze corrupte socialisten die van Brussel een hellhole maakten, noemden ons denigrerend een ‘bruine mars’ en verboden onterecht deze manifestatie, maar geen énkele journalist confronteert hen ermee dat ze teruggefloten worden door onze rechterlijke macht. Burgemeester Close en minister-president Vervoort reageerden op de goedkeuring die de Raad van State specifiek voor onze betoging gaf, door de tegenbetogingen meteen ook door te laten gaan.

Diezelfde journalisten die rellen voorspelden, stelden zich niet eens de vraag dat burgemeester Close en minister-president Vervoort op die manier misschien bewust aansturen op rellen.

Nee, die journalisten waren te druk bezig met jacht te maken op iedereen die zich inzet voor volk en vaderland. Iedereen die hier staat werd al als ‘extreemrechts’ gebrandmerkt nog voor dat ze één stap op Brussels grondgebied hadden gezet. En waarom? Omdat we in Vlaanderen de Vlaamse cultuur en identiteit in stand willen houden, net zoals alle andere volkeren ter wereld dat ook in hùn land willen? Of omdat we niet willen dat politici zonder meerderheid in de regering en zonder meerderheid bij het volk een Marrakesh-pact tekenen dat het einde betekent voor Europa?

(Lees verder onder de tweet.)

Meer en meer mensen hebben al die labels en verwijten van zich afgeschud. Iedereen hier aanwezig beseft dat de linkse mainstream media maar een kleine fractie van onze bevolking vertegenwoordigt, en dat de meerderheid aan ònze kant staat. Wij weten dat het niet is omdat je je eigen volk liefhebt dat je daarom andere volkeren haat, net zoals je eigen gezin liefhebben niet betekent dat je daarom andere gezinnen haat. Wij laten ons niet meer doen door de dreigementen dat we onze job zouden kunnen verliezen, of dat we door de media zullen worden beschimpt om onze idealen.

En aan de mensen thuis, die tienduizenden, honderdduizenden – en ja, als ik er de opiniepeilingen over het Marrakesh-pact op nakijk, durf ik zelfs zelfs zeggen miljoenen – mensen die thuis zijn gebleven, maar in gedachte hier bij ons op dit plein staan: Stel uzelf de vraag: welke opofferingen hebt gij gebracht, tot wat zijt gij bereid om uw kinderen en kleinkinderen later recht in de ogen te kunnen kijken als ze u vragen wat gij hebt gedaan om hen een toekomst te geven in òns land?

En voor de velen die niet geloven dat ons land deze donkere tijden met volksverradende politici en hun allesvernietigende massamigratie zullen overleven, vergeet niet dat gij Vlaming zijt. Dat gij Europeaan zijt. Dat gij komt van een volk dat in veel donkerdere tijden heeft gewroet en gestreden in de fabrieken en op de slagvelden voor onze vrijheid en eigenheid, en dat het onze verdomde plicht is aan hen en aan alle toekomstige generaties om die vrijheid en die eigenheid in stand te houden.

We hebben alle middelen in handen. Laat u niet beliegen dat ‘massamigratie iets van alle tijden is’, of dat ‘die mensen hier opeens in ons land staan’. Dit zijn leugens van politici en journalisten die niets liever willen dan de volledige afbraak van alles wat Vlaanderen Vlaams maakt, en alles wat Europa Europees maakt. De politici en journalisten die beweren dat massamigratie een ‘spontaan en oncontroleerbaar fenomeen’ is, zijn diezelfde politici en journalisten die met hun wir-schaffen-das-beleid de bewuste politieke beslissing namen om miljoenen illegale migranten naar Europa te halen, zonder dat deze mensen hier enige kans op integratie of een toekomst hadden.

Zíj zijn diegene die verantwoordelijk zijn voor het feit dat er hier iets verder in het Maximiliaanpark en het Noordstation honderden mensen in onmenselijke omstandigheden liggen te creperen van de kou. Zíj verkochten ons decennialang sprookjes over massamigratie, maar kunnen nooit een antwoord geven op één belangrijke vraag: ‘Hoeveel migranten is genoeg?’

Maar toch is er hoop, beste mensen, want al die ellende met ongebreidelde massamigratie, al dat menselijk leed aan het Maximiliaanpark en het Noordstation, zijn geen spontaan en oncontroleerbaar fenomeen geweest, maar wel het gevolg van een politieke beslissing. En als een politieke beslissing heeft gezorgd voor massamigratie, dan kan een politieke beslissing er ook voor zorgen dat die wordt stopgezet en ja, met genoeg moed kan een politieke beslissing er ook voor zorgen dat die massamigratie weer wordt omgedraaid.

We leven in een historische tijd. Wanneer er zal worden geschreven over deze periode en men terugkijkt of we het goede hebben gedaan, of we recht zijn blijven staan, dan zal het een erezaak zijn voor de vele generaties die nog komen dat we nu onze rug hebben gerecht om een voorbeeld te stellen voor Vlaanderen, voor Europa en voor de toekomst!”