Vandaag aanvaardde koning Filip het ontslag van de regering-Michel II waardoor de regering definitief in lopende zaken gaat. Vervroegde verkiezingen, zoals N-VA en Vlaams Belang hadden bepleit komen er niet. In plaats daarvan vraagt het staatshoofd volgens BELGA de politici om een “gepast antwoord te bieden op de economische, budgettaire en internationale uitdagingen, en om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de bevolking op onder meer sociaal en milieuvlak”.

Nadat premier Charles Michel (MR) zijn ontslag aanbood, begon de koning (bijna) alle parlementaire fracties te consulteren. Alleen het Vlaams Belang, V&W en de Parti Populaire mochten niet op de koffie komen. Nadat koning Filip vandaag de laatste tenoren zag, maakte het Paleis bekend dat het staatshoofd het ontslag van zijn regering aanvaardde. “Hij stelt vast dat er een politieke wil bestaat om het goede beheer van het land te garanderen tot de volgende verkiezingen”, klinkt het volgens BELGA in de persmededeling van het Paleis.

Ofschoon de koning het ontslag van de regering aanvaardde, komen er geen vervroegde verkiezingen. In plaats daarvan vraagt de monarch aan de politieke verantwoordelijken om een “gepast antwoord te bieden op de economische, budgettaire en internationale uitdagingen, en om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de bevolking op onder meer sociaal en milieuvlak”.

Nihil novi sub sole?

Op het eerste zicht lijkt het gegeven dat de regering nu in lopende zaken gaat weinig te veranderen. Immers, vanaf het ontslag van de N-VA-ministers, was de oranje-blauwe minderheidsregering volledig afhankelijk van het parlement. Toch vallen er echter nog verschillen aan te stippen. Zo kan de regering enkel nog ‘lopende zaken’ behartigen. Hieronder verstaat men traditioneel het dagelijkse bestuur, dringende zaken, het afwerken van eerder genomen beslissingen en maatregelen op basis van een parlementair initiatief. De reden? Het parlement kan de regering niet meer tot ontslag dwingen.

Normaliter blijft de regering tot na de verkiezingen in mei in lopende zaken. Wel kan het parlement daar, door zichzelf te ontbinden en vervroegde verkiezingen af te kondigen, een stokje voor steken. Deze piste lijkt, omdat enkel N-VA en Vlaams Belang voor vervroegde verkiezingen zijn gewonnen, politiek niet realistisch.