Na de (vorige) regeringscrisis en de exit van de N-VA heeft Volksgezondheidsminister Maggie De Block (Open Vld) haar oude post op Asiel en Migratie overgenomen van Theo Francken (N-VA). Bij haar opstart liet De Block meteen weten het asielbeleid “weer menselijk” te gaan maken. Vooral het dagelijks quotum van 50 asielaanvragen per dag bleek een doorn in het oog. Hierdoor moesten vele asielzoekers – veelal alleenstaande mannen – meerdere dagen buiten wachten nabij het ‘Klein Kasteeltje’, in Brussel. Maar die ‘onmenselijke’ situatie is niet veranderd onder De Block, zo rapporteert BRUZZ.

“Ook alleenstaande mannen moeten asiel kunnen aanvragen”, dat herhaalde minister bevoegd voor Asiel Migratie Maggie De Block (Open VLD) aan BRUZZ. 56 mannelijke asielzoekers kregen die kans dinsdag, maar woensdag was de poort van het aanmeldcentrum in het Klein Kasteeltje voor hen dicht. Dit net al als maandag overigens. De linkse pro-migratie-vzw Vluchtelingenwerk Vlaanderen is niet tevreden en eist oplossingen.

Afgelopen weekeinde nam De Block de functie over van Francken op Asiel en Migratie nadat Michel I uiteenviel naar aanleiding van het VN-Migratiepact. De overgang ging meteen gepaard met een uithaal. Francken zou immers een “gebrek aan menselijkheid in zijn beleid” getoond hebben. Dit onder meer omdat eind november onder Francken een asielquotum bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) werd ingevoerd. Eerst zouden er nog maximaal 60 asielaanvragen worden verwerkt, even daarna nog maar 50. Dit met voorrang voor families, kinderen en vrouwen. De Block schafte het quotum echter al snel af, maar enkele dagen later klinkt De Block echter al een stuk genuanceerder.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen: “Chaos en frustratie” onder De Block

“Met een gebrek aan menselijkheid doelde ik op de huidige situatie, waarbij mensen op straat slapen voor de ingang van het Klein Kasteeltje. Asielzoekers staan overdag urenlang aan te schuiven om uiteindelijk niet binnengelaten te worden. Ze brengen dag en nacht op straat door. Daar wordt niemand beter van”, zo vertelt De Block voor de camera van BRUZZ. “Francken heeft het regeerakkoord dat we samen met de twee andere regeringspartijen (CD&V, MR, red.) hebben geschreven uitgevoerd. Hij heeft mijn beleid uit 2011 verdergezet en ik ga dat nu ook doen. Alleen zitten we vandaag met een explosieve situatie aan het Klein Kasteeltje en daarin wil ik mijn verantwoordelijkheid nemen.”

Maar volgens pro-migratiedrukkingsgroepen als Vluchtelingenwerk Vlaanderen is het duidelijk. Die ‘explosieve situatie’ en de vernieuwde asielcrisis is van eigen maak, specifiek de maak van Francken door het invoeren van quota. Maar ondanks te beloven dat “een nieuw quotum […] er zeker niet” komt, ontsnapt De Block ook niet aan de kritiek van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. “Medewerkers van DVZ [roepen] in het Engels ‘families first’ […] en dan is het aan de ngo’s om de kwetsbare gezinnen eruit te vissen”, aldus Geert Bossaerts van Vluchtelingenwerk Vlaanderen op de BRUZZ-site. “Maar eigenlijk is dat de taak van DVZ zelf. Er heerst op dit moment rolverwarring, met chaos en frustratie tot gevolg, vooral bij alleenstaande mannen. Die keren zich nu en dan ook tegen ons door een totaal gebrek aan informatie.” 

De vzw vraagt nu een onderhoud met het kabinet De Block om “te weten te komen hoe het nu verder moet.”