De ‘Mars tegen Marrakech‘, georganiseerd door verschillende rechtse jongeren- en studentenorganisaties, mag van Brussel-stad en het Brusselse gewest niet doorgaan. Volgens De Morgen stippen de betrokken bestuurders aan dat er geen sprake kan zijn “van toe te laten dat een bruine mars in Brussel doorgaat”. Indiener van de aanvraag tot betoging en oprichter van Schild & Vrienden, Dries Van Langenhove, laat aan SCEPTR weten dat hij het hier niet bij zal laten. 

Allerlei Vlaams-nationalistische en rechtse organisaties zoals NSV! en KVHVSchild en VriendenVlaams Belang Jongeren en Voorpost wilden zondag een betoging in Brussel organiseren. Steen des aanstoots? Het ‘Marrakech-pact’. “Uit verschillende peilingen is duidelijk naar voren gekomen dat de grote meerderheid – tot bijna 80% van de bevolking – geen verdere migratiestromen naar ons land wenst en dus niet akkoord gaat met het ondertekenen van dit pact”, zo schreven de initiatiefnemers eerder in een persmededeling“Deze mars is bijgevolg broodnodig om alsnog een krachtig signaal uit te zenden richting de Marrakesh-coalitie.”

“Geen bruine mars in onze hoofdstad”

Brussels burgemeester Philippe Close (PS) en Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) steken daar volgens De Morgen evenwel een stokje voor. Zo kan er volgens de PS-bestuurders geen sprake zijn van toe te laten dat een bruine mars in Brussel doorgaat. “In de Gewestelijke Veiligheidsraad heeft de burgemeester van Brussel gemeld dat hij van plan was de voor zondag geplande betoging te verbieden, op basis van informatie die werd bezorgd door de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene”, klinkt het in een persbericht van de burgemeester en de minister-president. “Daaruit blijkt dat de manifestatie zich naar andere zones kan verspreiden. De minister-president zal daarom elke betoging verbieden in het hele gewest”.

Naast een rechtse betoging, stond er ook een linkse tegenbetoging gepland door groepen zoals ‘Bruxelles Zone Antifa’ en ‘Jeunes anticapitalistes’. Ook de jongerenafdelingen van PS, Ecolo, sp.a en Groen zouden hieraan deelnemen. COMAC, de jongerenafdeling van de communistische PVDA, tekent evenzeer present. Het verbod van Close en Vervoort zou volgens De Morgen eveneens gevolgen hebben op onder meer deze betoging. “De burgemeester en de minister-president roepen de betogers op contact op te nemen met de politiediensten om hun actie in alle sereniteit te verplaatsen”, klinkt het bij de PS-bestuurders.

“Serieuze inperking van ons recht om samen te komen” 

“We gaan eerst overleggen met de betrokken verenigingen om te zien hoe we gaan reageren maar we gaan het hier normaal gezien niet bij laten”, reageert Dries Van Langenhove. “Dit is een serieuze inperking van ons recht om samen te komen en te betogen, iets wat cruciaal is in een democratie cruciaal”.

Daarnaast hekelt Van Langenhove de door Close en Vervoort ingeroepen motieven. “Men zegt dat het een bruine mars gaat zijn, precies alsof er 70.000 extremisten zouden afkomen naar Brussel. Daarnaast zouden wij haat verspreiden maar als ik zie op welke manier PS-politici in Brussel de Vlaming haten, dan denk ik dat ze eens in de spiegel moeten kijken”, aldus de Schild & Vrienden-oprichter.