Een Antwerpse rechter heeft een klacht tegen het boerkiniverbod in het stedelijk zwembad Plantin Moretus verworpen. Twee moslima’s hadden – analoog met de gelijkaardige rechtszaken in en rond Gent – een kortgedingprocedure gestart nadat ze niet binnen mochten met hun islamitische zwemkledij. De Antwerpse rechter oordeelde echter dat er van discriminatie of het schenden van de godsdienstvrijheid geen sprake was. De boerkini’s die de vrouwen wilden dragen voldeden simpelweg niet “aan de terechte veiligheids- en hygiënische voorschriften van het zwembad”. Dat brengt BELGA.

Afgelopen zomer besloot de rechtbank van eerste aanleg in twee vonnissen om het boerkiniverbod in het gemeentelijk zwembadcomplex Ter Wallen in Merelbeke en het stedelijk zwembad Van Eyck in Gent op te heffen. Dit na een klacht van enkele radicale moslima’s. Het Gents stadsbestuur volgde de rechtbank met tegenzin en trok het verbod in voor alle vier stedelijke zwembaden. Maar Antwerpen is Gent niet, zo blijkt. Daar werd een gelijkaardige klacht verworpen.

Rechtbank: Verbod boerkini “passend en noodzakelijk”

Dat het de klagers eerder te doen was om bepaalde islamitische principes te kunnen opleggen dan wel om persoonlijk gemak te verkrijgen in de woonbuurt, bleek al uit het feit dat een van de eisende partijen in Antwerpen tevens betrokken was bij de procedure in Gent. Maar de eisers vangen nu bot. Het stedelijk zwembad Plantin Moretus mag blijven de boerkini verbieden. De rechtbank oordeelde dit omdat de klagers niet zomaar een bedekkend kledingstuk in badstof wilden aandoen, maar een tuniek met daaraan een genaaide hoofddoek en een leggingbroek.

En dat is in strijd met zowel de voorschriften inzake hygiëne als inzake veiligheid. “De gewenste kledij is niet aansluitend, maar bestaat uit verschillende lagen”, zo citeert BELGA de rechter onder meer. “De tuniek verhult het lichaam, zodat er geen visuele controle mogelijk is van hetgeen eronder gedragen wordt.” Niet-aansluitende kledij kan bijvoorbeeld aan obstakels blijven hangen en zo het werk van de redders bemoeilijken. Volgens de rechter is het verbod dus “passend en noodzakelijk” en niet discriminatoir.

(Lees verder onder de tweet uit juli.)

Opvallend: Zittend Antwerps OCMW-voorzitter Fons Duchateau (N-VA), een uitgesproken tegenstander van de boerkini die zich niet stil hield toen men in Gent overging tot de vernietiging van het boerkiniverbod, wilde geen commentaar kwijt over de recente gerechtelijke beslissing in Antwerpen. Momenteel is men in Antwerpen nog steeds bezig aan het onderhandelen over een bestuur. De gesprekken tussen N-VA en sp.a verlopen er slechts met moeizame vooruitgang.