Na flink wat interne tegenstand – zo riep sp.a-gemeenteraadslid Güler Turan op om tegen te stemmen – keurden de socialistische militanten toch het Bourgondische bestuursakkoord goed. Eerder vandaag kregen de andere twee coalitiepartners, Open Vld en N-VA, de goedkeuring van hun leden, zo weet Het Laatste Nieuws.

Het Antwerpse bestuursakkoord, met als titel ‘De grote verbinding’, zorgde voor weinig ‘verbinding’ binnen de Antwerpse sp.a. Zo riep de beweging ‘Wij zijn socialisten’, die binnen de sp.a voor een linksere koers pleit, “alle Antwerpse sp.a-leden op om massaal aanwezig te zijn op de Algemene Vergadering van 22 december om tegen het akkoord met N-VA te stemmen”. “Socialisten werken niet samen met extreemrechtse VOKA-vrienden die de bevolking verdelen, de arbeider uitpersen en bovendien een antisociaal beleid met racistische trekjes voeren”, klonk het op Facebook.

Eerder heerste er ook bij Hicham El Mzairh weinig animo om de ‘Bourgondische’ coalitie mee vorm te geven. “Als N-VA een extreemrechtse campagne voert, zal het zonder mij zijn. En wellicht ook zonder sp.a”, liet het sp.a-gemeenteraadslid in Het Laatste Nieuws optekenen tijdens de Marrakesh-crisis. Doordat gisteren ook sp.a-gemeenteraadslid Güler Turan opriep om tegen het bestuursakkoord te stemmen, beloofde de socialistische ledenvergadering uitermate spannend te worden.

196 stemmen voor, 78 tegen

Ofschoon de interne strubbelingen kreeg het bestuursakkoord een ruime meerderheid van de militanten achter zich. Zo stemden 196 Antwerpse socialisten voor het akkoord en 78 tegen. Europees parlementslid Kathleen van Brempt reageert tegenover Het Laatste Nieuws tevreden. “Dat het een volledig sociaal akkoord zou worden, is ondenkbaar en onrealistisch. En ja, we hadden liever de schepen van Mobiliteit gehad. Maar op vlak van sociale zaken gaan we er echt wel op vooruit”, klinkt het.

Daarnaast is van Brempt tevreden dat de socialisten niet meer in de oppositie zitten. “Nu kunnen we zes jaar mee het beleid uitzetten, waken over bepaalde thema’s. Zes jaar in de oppositie is echt vreselijk. Je kan niets bereiken. We hebben in 2012 te overhaast en te emotioneel geredeneerd. Nu moeten we het anders doen”, stelt ze.

“92 procent van ons programma”

Eerder vandaag werd het bestuursakkoord unaniem goedgekeurd bij de liberalen. “Dat is logisch want 92 procent van ons programma vinden we terug in dit akkoord”, reageert Philippe De Backer. Ook van het dagelijks bestuur van de Vlaams-nationalisten kreeg het akkoord de unanieme goedkeuring.