De kogel is door de ‘kathedraal’: de Vlaams-nationalisten, socialisten en liberalen hebben in Antwerpen een bestuursakkoord. Onder de titel ‘De grote verbinding’ willen de drie partijen van Antwerpen “de meest leefbare stad” maken. Zowel N-VA als sp.a hebben ‘symbolische’ toegevingen gedaan. Zo blijft het neutraliteitsgebod aan het Antwerpse loket van toepassing, maar komen er praktijktesten tegen discriminatie.

In het Antwerpse bestuursakkoord zit voor iedereen ‘eten en drinken’. Zo haalden de socialisten praktijkteksten op de huurmarkt en arbeidsmarkt binnen. Daarnaast kan het onderhandelingsteam van Jinnih Beels naar het ledencongres trekken met een verplicht conformiteitsattest op de hele huurmarkt, 5.000 nieuwe en vernieuwde sociale woningen en een wijkgerichte aanpak. De N-VA van burgemeester Bart De Wever kon dan weer het neutraliteitsgebod aan de Antwerpse loketten ‘verdedigen’ en een onderzoek naar zogenaamde stadsmariniers aankondigen. Tevens benadrukken de ‘Bourgondische partijen’ het belang van het Nederlands als verbindende component, wat een stokpaardje van de N-VA uitmaakt.

De ‘Bourgondische partijen’ kondigden verder nog een hele rits aan politiek minder gevoelige maatregelen aan. Zo zullen de stedelijke musea iedere vrijdag gratis te bezoeken zijn, zal men de A-kaart voor haast alle mobiliteitstoepassingen kunnen gebruiken en maakt men de Antwerpse binnenstand zo autoluw mogelijk. Het veiligheidsbeleid zal geen al te drastische veranderingen ondergaan.

Almaci en ‘Wij zijn socialisten’ kritisch

Bij de persconferentie van N-VA, sp.a en Open Vld viel verschillende keren te horen dat de ‘Bourgondische’ samenwerking alles behalve evident was en zal zijn. Op microblogsite Twitter probeert Groen-voorzitter Meyrem Almaci alvast aan te tonen dat de sp.a weinig zaken kon binnenhalen. “BDW II is doorslagje van BDW I”, klinkt het. “Klimaatambitie afwezig, geen circulatieplan, geen extra groen, geen pro-actieve praktijktesten, etcetera. Kortom: geen ommekeer”.

‘Wij zijn socialisten’, de beweging bestaande uit verschillende sp.a-militanten die de partij verder naar links willen duwen, ageert op Facebook tegen het ‘Bourgondische bestuursakkoord’. Zo roepen ze op om “uitspraken van mensen die zich socialist noemen én maar al te graag anderen blaaskes wijsmaken” in te sturen. Eerder vandaag riep de drukkingsgroep “alle Antwerpse sp.a-leden op om massaal aanwezig te zijn op de Algemene Vergadering van 22 december om tegen het akkoord met N-VA te stemmen”. “Socialisten werken niet samen met extreemrechtse VOKA-vrienden die de bevolking verdelen, de arbeider uitpersen en bovendien een antisociaal beleid met racistische trekjes voeren. Allen daarheen, al was het maar om sp.a te redden van de ondergang!”, klonk het.

Erik De Bruyn, die eveneens tot de donkerrode vleugel van de sociaaldemocratie behoort, is volgens De Morgen positiever. “Sp.a slaat een sociaal bruggenhoofd met +5.000 sociale woningen. Knap onderhandeld. Meer zat er op basis van de verkiezingsuitslag niet in”, klinkt het.