Transgenders die werkzaam zijn voor de stadsdiensten van Amsterdam kunnen voortaan op betaald verlof wanneer ze een geslachtsverandering ondergaan. De gemeente Amsterdam wil met dit ‘transitieverlof’ een rolmodel zijn voor andere werkgevers, zo brengt Het Parool.

Amsterdam neemt opnieuw het linksprogressieve voortouw in Nederland. Nadat men er genderneutrale toiletten en roetveegpieten in plaats van de traditionele Zwarte Pieten invoerde, wil men nu ook beginnen met het ‘transitieverlof’: Dat is betaald verlof voor stadsambtenaren die van geslacht willen veranderen.

Amsterdam wil rolmodel zijn inzake transgenders

De Nederlandse (titulaire) hoofdstad wil hierbij een “rolmodel zijn voor andere organisaties”, zo schrijft wethouder Touria Meliani (GroenLinks) ten aanzien van de gemeenteraad. Meliani is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid van de stad. Het besluit voert een amendement uit dat in Amsterdam tijdens de vorige legislatuur door de extreemlinkse SP, D66, GroenLinks, de liberale VVD en de Partij van de Ouderen werd aangenomen.

“Dit verlof is geen gunst, maar een recht”, laat ook gemeenteraadslid Jan-Bert Vroege (D66) optekenen door Het Parool“Amsterdam vervult hiermee een voorbeeldfunctie voor andere organisaties.”

Momenteel wordt ook op nationaal niveau in Nederland gedebatteerd over het invoeren van zo’n regeling.