Vlaams Belang heeft vandaag een campagne gelanceerd tegen het intussen beruchte immigratiepact van Marrakesh. “Wanneer Theo Francken en de N-VA het immigratiepact tekenen, verliezen ze elke geloofwaardigheid”, klinkt het. Het pact neemt soevereiniteit af van landen, en laat dat nu net zijn wat Francken in zijn boek ‘Continent zonder grens’ aanklaagt. 

De laatste dagen is er veel te doen geweest over het VN-pact van Marrakesh. Het betreft een juridisch niet-bindend document dat beginselen voor de omgang met vluchtelingen en migranten vastlegt. De nadruk ligt op het faciliteren van “veilige, ordelijke legale migratie ten voordele van iedereen”. Het wil de wereldwijde migratiestromen beter laten verlopen en de “rechten van de betrokken versterken”.

‘Stop Marrakesh immigratiepact’

Er is heel wat controverse over het pact. Verschillende landen, zoals Oostenrijk, Hongarije, Australië en de VS, lieten al weten het niet te zullen ondertekenen. Ook in ons land is het pact een bijzonder actueel en gevoelig thema geworden. Regeringspartij N-VA wordt alsmaar meer onder druk gezet door Vlaams Belang én de eigen kiezers die willen dat N-VA het pact niet ondertekent.

Vlaams Belang voert de druk nu op met een campagne genaamd ‘Stop Marrakesh immigratiepact’ en een bijhorende petitie die op een dag tijd bijna 17.000 mensen ondertekenden. “Wanneer Theo Francken en de N-VA het immigratiepact tekenen, verliezen ze elke geloofwaardigheid”, aldus Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken.

(Lees verder onder de tweet.)

Bezwaren

Bij Vlaams Belang heeft men verschillende bezwaren tegen het pact. Ten eerste zou het zogezegde ‘niet-bindende’ karakter van het pact in werkelijkheid wel degelijk bindend kunnen zijn. “Op basis van zulke ‘soft law’ (waar dit pact in wezen op neerkomt) zullen uiteindelijk toch juridische uitspraken gedaan worden en zal het zo verworden tot bindend recht (hard law)”, klinkt het.

Daarnaast zou ook de grens tussen legale en illegale migratie vervaagd worden door het pact, wordt de soevereiniteit van landen afgenomen en moet de overheid er alles aandoen om migratie in een positief daglicht te stellen. ‘Intolerante’ of ‘xenofobische’ meningen moeten daarbij worden gecensureerd. Bovendien zou het een bijzonder eenzijdige tekst zijn waarbij men immigratie ziet “als bron van welvaart, innovatie en duurzame ontwikkeling”.

Een opsomming van andere elementen uit het pact waarop Vlaams Belang zijn bedenkingen heeft:

  • De mogelijkheden tot gezinshereniging worden uitgebreid.
  • Alle immigranten, dus ook illegale, moeten toegang hebben tot basisvoorzieningen.
  • Er moeten versnelde procedures voor het verlenen van visa komen of zelfs het afschaffen van visumaanvragen voor ‘reguliere migranten’.
  • Het pact tendeert ertoe de bestraffing van illegaliteit aan banden te leggen en noemt detentie enkel als laatste mogelijkheid.
  • Het wil dat er gratis rechtsbijstand aan alle migranten, dus ook de illegalen, ter beschikking wordt gesteld.
  • Immigranten moet het gemakkelijk worden gemaakt aan het politieke leven van hun thuislanden deel te nemen.

“Wie de inhoud van dit pact grondig heeft bekeken, weet dat de kassa zal rinkelen voor de landen die hun bevolkingsoverschot naar Europa willen exporteren én voor de (advocaten van de) immigratielobby. De rekening zal cash betaald worden door de modale Europeaan, die geen vragende partij is voor nog meer immigratie en die bovendien niet om zijn mening wordt gevraagd”, besluit Vlaams Belang.

Ten laatste op 10 december zal ons land een beslissing moeten nemen over het al dan niet ondertekenen van het pact.