Vandaag raakte bekend dat de Vlaamse Jeugdraad 4 vervangers heeft aangesteld nadat ze 4 raadsleden hadden ontslagen na de reportage over Schild & Vrienden. Opvallend: alle vervangers zijn van buitenlandse origine. Nu blijkt één van hen zelfs de Belgische nationaliteit niet te hebben. Geen probleem, vindt de Vlaamse Jeugdraad.

De Vlaamse Jeugdraad is de officiële adviesraad voor de Vlaamse regering over alle domeinen die kinderen, jongeren en hun organisaties in Vlaanderen aanbelangen. Ze vertegenwoordigen de stem van de Vlaamse jeugd. Met een team van 8 adviseurs en 8 jeugdwerkers verlenen ze adviezen aan de Vlaamse regering over zaken met betrekking tot jongeren.

Na de veelbesproken Pano-reportage over Schild & Vrienden werden 4 leden van de Vlaamse Jeugdraad aan de deur gezet. De betrokkenheid van een aantal leden met Schild & Vrienden en hun intenties – de Vlaamse Jeugdraad “verrechtsen” – brachten de organisatie ernstige schade toe, klonk het. “We werden verplicht om een moeilijke beslissing te nemen. Maar: we blijven geloven in de kracht van een debat dat verrijkt wordt door diverse stemmen.”

Geen Belgische nationaliteit

Vandaag werden de ontslagen raadsleden vervangen. Opvallend is het feit dat alle vervangers jongeren zijn met een migratieachtergrond en dat ze bovendien nooit verkozen werden. Op sociale media weerklinkt bijzonder veel kritiek. “Ik dacht dat de Vlaamse jeugdraad voor diversiteit stond. Waarom deze discriminatie ten opzichte van autochtone Vlamingen? Bovendien zijn ze niet eens verkozen.”

(Lees verder onder de tweet.)

Nu blijkt zelfs één van de vervangende raadsleden, de 21-jarige Ivo Shimwa, niet te beschikken over de Belgische nationaliteit. Dat bevestigt de Vlaamse Jeugdraad aan SCEPTR. “Maar dat schrijft ons huishoudelijk reglement nog (sic) het decreet niet voor”, stelt de woordvoerder aan SCEPTR.

Men zou zich vragen kunnen stellen bij het feit of iemand zonder Belgische nationaliteit de Vlaamse jeugd wel kan vertegenwoordigen, maar bij de Vlaamse Jeugdraad snapt men die vraag niet. “Waarom is dat relevant?”, klonk het aan SCEPTR. Ivo Shimwa zelf reageerde niet op onze vraag.