Jean-Marie Dedecker (LDD) hoopt dat ons land het beruchte Verdrag van Marrakesh niet zal ondertekenen. Dat stelt hij in Knack. “Het migratieverdrag van Marrakesh is niet alleen een parlementair debat waard, maar zelfs een regeringscrisis”, aldus Dedecker. Binnen de regering lijkt N-VA de enige partij te zijn die kritisch is over het verdrag.

De laatste dagen is er veel te doen geweest over het VN-pact van Marrakesh. Officieel betreft het een juridisch niet-bindend document van de Verenigde Naties dat beginselen voor de omgang met vluchtelingen en migranten vastlegt. De nadruk ligt op het faciliteren van “veilige, ordelijke legale migratie ten voordele van iedereen” en is een uitbreiding van de rechten van migranten.


Tot voor kort werd er echter weinig gezegd of geschreven over het pact. Ons land zou het pact gewoon ondertekenen, zo verklaarde Alexander De Croo (Open Vld). Onder druk van Vlaams Belang en de eigen kiezers wordt N-VA nu echter in het nauw gedreven, waardoor het mogelijk ondertekenen van het verdrag een gevoelig politiek thema is geworden.

Bezwaren

Jean-Marie Dedecker heeft verschillende bezwaren tegen het migratiepact. “De Verklaring van Marrakesh waarmee de Verenigde Naties de migratie op wereldschaal willen regelen is het moderne paard van Troje”, aldus Dedecker in Knack. “Geen neutraal pamflet, maar een soort catalogus van migrantenrechten vol vrome riedels en vage beloftes die de mensen moeten verenigen en niet verdelen volgens de jeukzinnen van de wereldwijde vergoelijkingslobby.”

Daarnaast zou het een eenzijdig document zijn waarin migratie als iets louter positief wordt weergegeven. Bovendien zou de overheid dat positieve karakter van migratie moeten benadrukken in campagnes, maar ook bijvoorbeeld aanleren op school.

“Het Global Pact is geen evenwichtig document maar een catalogus van migrantenrechten. Er moet bijvoorbeeld wederzijds respect zijn voor culturen, tradities en gebruiken van zowel migranten als van de landen van aankomst. Respect voor diversiteit en inclusie moeten gepromoot worden op school, en ‘evidenced based information about migration’ moet opgenomen worden in de curricula van scholen.”

Terugkeerbeleid onmogelijk gemaakt?

Een ander argument tegen het pact dat regelmatig wordt aangehaald is de impact op het terugkeerbeleid van landen. Zo zou het quasi onmogelijk worden om uitgeprocedeerde asielzoekers (illegalen dus) het land uit te zetten.

“Het terugkeerbeleid wordt na Marrakesh een lachertje: er mag alleen teruggestuurd worden naar landen waar het veilig is en waar alle mensenrechten gerespecteerd worden, inclusief kinderrechten. Je vindt gemakkelijker een witte neushoorn in de Stille Kempen dan zo’n land in Afrika of het Verre en Midden-Oosten.”

“Het verdrag van Marrakesh gaat niet over de ‘echte’ (oorlogs)vluchtelingen, die zijn al beschermd door allerhande internationale rechtsregels en doorgeschoten conventies zoals die van Genève. Het zal migranten nu toelaten om mee te surfen op de rechten van de echte vluchtelingen, ook als ze illegaal zijn. Asielzoekers die afgewezen zijn worden per definitie illegalen, en die moeten nu ook rechten krijgen.”

Censuur

De overheid moet er dus alles aandoen om migratie in een positief daglicht te stellen. ‘Intolerante’ of ‘xenofobische’ meningen moeten daarbij worden gecensureerd en mensen moet duidelijk gemaakt worden dat migratie iets positiefs is. “De Verenigde Naties worden in Marrakesh zowel Big Brother, gedachtepolitie, en censuurpaus als politbureau dat waakt over het vrije woord”, aldus Dedecker.

“Het Westen moet niet alleen het OCMW van de wereld worden, het moet zich ook ideologisch constructiever en kritieklozer opstellen, volgens de nieuwe regels uit Marrakesh. Het publiek moet een menselijker, realistischer en constructiever idee van migratie krijgen. Migratie moet gepromoot worden door positieve beeldvorming met een ethische code voor berichtgeving.”

Regeringscrisis?

Of ons land het pact zal ondertekenen, is vooralsnog niet duidelijk. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo maakte zich enkele weken geleden nochtans sterk dat hij het namens ons land zeker zou ondertekenen. Regeringspartij N-VA wordt nu echter onder druk gezet door de eigen kiezers en Vlaams Belang, waardoor de Belgische handtekening allesbehalve zeker lijkt.

N-VA lijkt binnen de regering wel de enige partij te zijn die kritisch tegenover het pact staat. Als N-VA voet bij stuk houdt en België het pact uiteindelijk niet ondertekent, zou dat dus voor een regeringscrisis kunnen zorgen. Volgens Jean-Marie Dedecker is het dat absoluut waard.

“Hopelijk houden ministers als Theo Francken en Jan Jambon in ons landje hun pen in hun binnenzak en hun been stijf – ik wil nog een spalk leveren. Het migratieverdrag van Marrakesh is niet alleen een parlementair debat waard maar zelfs een regeringscrisis.”