De benoeming van oud-minister van Financiën, Steven Vanackere (CD&V), bij de Nationale Bank kon op heel wat kritiek rekenen. Zo zouden er – door het vertrek van Marcia de Wachter (eveneens CD&V) – geen vrouwen meer in het directiecomité zetelen. “Geen enkele vrouw aan de tafel is geen goede zaak”, oordeelde Open Vld-vicepremier Alexander De Croo op Twitter. Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt (N-VA), kwam aan de liberale verzuchtingen tegemoet en presenteerde vandaag in De Ochtend een hervormingsplan voor de Nationale Bank. 

Hangt het van de N-VA’er af dan nemen vrouwen vanaf 2023 minstens een derde van de zetels in de Regentenraad voor hun rekening. Daarnaast zal ofwel de voorzitter van de Regentenraad, ofwel de gouverneur, een vrouw moeten zijn. Het gouverneurschap van Pierre Wunsch (MR), impliceert dan ook dat het voorzitterschap van de Regentenraad naar een vrouw moet gaat. “Het is een verplichting voor privébedrijven om vrouwelijke bestuurders te hebben, de Nationale Bank moet dat voorbeeld volgen. Ik voel ook dat dit gedragen wordt in de samenleving”, gaf Van Overtveldt als toelichting in De Ochtend.

Het is niet de eerste keer dat de Vlaams-nationalist plannen presenteert om de Nationale Bank te hervormen. Zo probeerde hij bij het aantreden van de regering-Michel het aantal mandaten te verminderen. Een meerderheid kon Van Overtveldt evenwel niet vinden. Met een pleidooi om het College voor Censoren (tien bestuursleden) af te schaffen, brengt de minister van Financiën deze voorstellen opnieuw onder de aandacht.

De N-VA’er wil echter verdergaan en kijkt ook naar Regentenraad waarin momenteel 14 personen zetelen. Zo stelt Van Overtveldt voor om het aantal bestuurders te reduceren tot acht personen, waarvan twee onafhankelijken. Tevens wil de minister de macht van de federale regering inperken. Zo zouden alle gewesten – Vlaanderen, Brussel en Wallonië – elks één bestuurder mogen aanwijzen.

“Eindelijk is er een debat over de juiste man op de juiste plaats”

Groen-voorzitter en Kamerlid Meyrem Almaci reageerde in De Ochtend tevreden op de voorstellen van Van Overtveldt. Wel liet ze niet na om te verwijzen naar de kritische houding van de Vlaams-nationalisten ten aanzien van quota voor vrouwen. “Ik ben blij dat N-VA eindelijk inziet dat quota voor vrouwen nodig zijn, want het is duidelijk dat er anders niets van in huis komt”, stelde Almaci dan ook.

Daarnaast stipte het Kamerlid aan dat haar partij voor objectieve procedures pleit waarbij onafhankelijke instanties selectieprocedures uitvoeren. “De beste kandidaat moet dan automatisch gekozen zijn”, redeneert Almaci.

https://sceptr.net/campaigns/doneer/donate/