Malika El Aroud verloor vorig jaar haar Belgische nationaliteit omdat ze eerder werd veroordeeld voor terrorisme. Enkele weken geleden werd ze nog door staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) uitgewezen, maar dat probeert ze tegen te gaan door opnieuw asiel aan te vragen. Dat brengt La Libre Belgique.

Malika El Aroud komt uit Brussel en is van Marokkaanse origine, ze is de weduwe van twee terroristen. Daarom wordt ze de ‘zwarte weduwe van de jihad’ genoemd. In november 2017 raakte ze haar Belgische nationaliteit kwijt. Ze had toen net een celstraf van 8 jaar voor terrorismefeiten uitgezeten. De rechtbank was van oordeel dat ze “ernstig tekortgeschoten is in haar verplichtingen als Belgisch burger”. Aangezien ze ook de Marokkaanse nationaliteit had, liet Francken in oktober van dit jaar weten dat ze uitgewezen zou worden. Ze werd opgepakt door de politie en in een gesloten centrum in Brugge geplaatst.

Om de uitwijzing te vermijden begon El Aroud met een procedure bij hoogdringendheid voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV). Ze zegt dat ze in Marokko zal gefolterd worden en het risico loopt op een onmenselijke en vernederende behandeling. Om die reden diende ze dus een nieuwe asielaanvraag in. Maar de RVV verwierp de hoogdringendheid eerder deze week. Zolang haar asielaanvraag loopt, kan de Raad haar procedure immers niet behandelen. Naar alle waarschijnlijkheid zal haar asielaanvraag in ons land geweigerd worden. In afwachting van het verdict, blijft ze in het gesloten centrum in Brugge.

El Aroud is de weduwe van twee terroristen. Haar eerste echtgenoot was de terrorist Dahmane Abdessatar, een Tunesiër die een zelfmoordaanslag pleegde net voor 9/11. De aanslag werd gericht op de anti-Taliban verzetsstrijder Ahmed Shah Massoud en werd in verband gebracht met de aanslagen in New York. De tweede echtgenoot van El Aroud was Gharsallaoui Moez. Het koppel rekruteerde terroristen en stuurde ze naar Waziristan, aan de Pakistaans-Afghaanse grens. Moez vluchtte naar Waziristan en werd een belangrijk kopstuk van Al Qaida, hij sneuvelde echter door een Amerikaanse droneaanval. El Aroud werd in 2010 veroordeeld tot 8 jaar cel.