Hangt het van de regering-Michel af, dan kan men vanaf 1 juli 2019 deeltijds met pensioen gaan. Het wetsontwerp van minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine (MR), dat deze mogelijkheid in de praktijk moet brengen kan volgens De Morgen evenwel op veel kritiek van de sociale partners rekenen. Discriminerend, duur en onwerkbaar, klinkt het daar volgens de krant

Werknemers en ambtenaren zouden, als het van Bacquelaine afhangt, binnenkort op deeltijds pensioen kunnen gaan. De reden volgens BELGA? De minister zou geluisterd hebben naar werknemers “die het […] wat rustiger aan [wensen] te doen en zich niet meer in staat voelen om voltijds te blijven werken”. Ook voor werkgevers hangen er volgens het kabinet van de ministers voordelen aan vast. “Door het stelsel van halftijds pensioen hoeven werkgevers hun ervaring niet in één klap te verliezen, maar kan er een graduele overdracht van kennis gebeuren naar jongere werknemers”, klonk het begin september.

Discriminerend, duur en onwerkzaam

Hoewel het voorstel in theorie goed mag klinken, formuleren de sociale partners verschillende praktische bezwaren. Zo zou de minister geen rekening houden met een ‘gemengde loopbaan’. Immers, om in aanmerking te komen, moet men minstens vier vijfde als werknemer hebben gewerkt en – nadat men deeltijds op pensioen is – in hetzelfde bedrijf werkzaam blijven.

Het gevolg volgens de sociale partners? Personen die voor hun aanvraag ambtenaar of zelfstandige zijn, vallen buiten de werkingssfeer van het stelsel. Daarnaast berekent men het deeltijds pensioen op basis van wat men als werknemer heeft opgebouwd. “Dat zal in verschillende gevallen tot zeer lage pensioenbedragen leiden”, klinkt het. Daarbovenop valt het plan van Bacquelaine volgens de sociale partners moeilijk uit te leggen en toe te passen. Zo zouden de administratieve verplichtingen voor de werkgever en de werknemer toenemen.

De werkgevers- en werknemersorganisaties hebben ook hun vragen bij de planning van de minister. Zo zou de Franstalige liberaal het systeem graag operationeel willen hebben tegen 1 juli 2019. Die datum lijkt de sociale partners evenwel onhaalbaar. Zo beschouwen ze volgens De Morgen een jaar uitstel als onvermijdelijk.