Gisteren presenteerde de Europese Commissie een plan om de EU tegen 2050 “klimaatneutraal” te maken. Elke uitstoot van CO2 zou dan gecompenseerd moet worden door ofwel meer bomen te planten ofwel broeikasgassen uit de atmosfeer te halen. In dat kader pleit Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) voor een drastische maatregel: een Europese luchtvaarttaks. Het is op dit moment veel te goedkoop om te vliegen”, verklaarde ze gisteren tegenover Villa Politica volgens De Standaard.

Volgens Schauvliege moet iedereen een inspanning leveren voor het klimaat. Sectoren die nu weinig worden aangepakt – zoals de luchtvaartsector – moeten volgens de christendemocraat ook hun steentje bijdragen. Haar voorstel? Een Europese luchtvaarttaks. Immers, zo redeneert de minister, personen die nu vliegen betalen niet mee voor de aangerichte milieuschade.

Door de belasting op Europees niveau in te voeren verhindert men daarnaast Vlaamse consumenten om deze taks – door bijvoorbeeld in Nederland te vertrekken – te omzeilen. “Het is op dit moment veel te goedkoop om te vliegen. Je betaalt niet mee voor de milieuschade die wordt aangericht”, klinkt het bij de minister.

Algemene klimaat- of CO2-taks

De christendemocraat wil evenwel nog een stap verdergaan om een leefbare planeet voor “onze kinderen en kleinkinderen achter te laten”. “Ik vind dat je naar een algemene klimaat- of CO2-taks moet gaan”, klinkt het. Producten die een nefaste weerslag hebben op het milieu zouden zo (financieel) onaantrekkelijker worden en niet zomaar meer kunnen worden ingevoerd.

ADVERTENTIE