In verschillende katholieke scholen hangt het voorbestaan van het vak aardrijkskunde volgens de leerkrachten aan een zijden draadje, zo bericht De Standaard. Het katholiek onderwijs geeft de scholen immers de keuze om het óf als een afzonderlijk vak te behouden óf onder te brengen in ‘Wetenschappen & Techniek’. “Om in de termen van aardrijkskunde te blijven: Lieven Boeve (directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, n.v.d.r) is het noorden kwijt”, reageert Vlaams parlementslid Koen Daniëls (N-VA) tegenover De Morgen.

In De Standaard uiten verschillende leerkrachten aardrijkskunde hun ongenoegen over de nieuwe onderwijsplannen van het Katholiek onderwijs. Zo werkt men in de Guimardstraat aan een nieuw vak dat bestaat uit natuurwetenschappen, techniek en aardrijkskunde. Van een verplichte invoering is evenwel geen sprake. De scholen krijgen immers de keuze tussen de ‘geïntegreerde aanpak’ (lees: de drie vakken worden één vak)  en alles te laten zoals het is (lees: aardrijkskunde blijft bestaan). Veel leerkrachten aardrijkskunde vrezen echter dat hun school voor de geïntegreerde aanpak gaat.

“Er is een zeer grote ongerustheid”, reageert de voorzitter van de Vereniging Leraars Aardrijkskunde tegenover De Standaard. Hoewel aardrijkskunde zijn plaats heeft tussen de humane en de natuurwetenschappen, is het vak – althans volgens betrokken leerkrachten – “meer dan dat”. “Het is ook nadenken over geopolitieke problemen, over ruimtelijke ordening of over duurzaamheid. Er is evengoed aansluiting te vinden bij economie en geschiedenis”, klinkt het.

“Boeve is het noorden kwijt”

Hoewel Boeve de ongerustheid van de leerkrachten begrijpt, stelt hij dat de katholieke onderwijskoepel een netwerkorganisatie is. “De vraag om dit te doen, is specifiek vanuit de scholen gekomen”, klinkt het. “We sluiten hiermee ook aan op het basisonderwijs, waarbij in het nieuwe leerplan gekozen werd voor een integratie van ruimtelijke, wetenschappelijke en technische aspecten. Zowel het behoud van het vak als het opnemen in een clustervak zijn legitieme opties”.

Bij de N-VA kan men de plannen van het katholiek onderwijs maar matig appreciëren. “Om in de termen van aardrijkskunde te blijven: Lieven Boeve is het noorden kwijt”, reageert Daniëls tegenover De Morgen. Volgens hem ondergraaft men door al die vakken samen te brengen leerkrachten hun expertise. “Een wiskundige zal vast wel kunnen googelen en interessante dingen over aardrijkskunde kunnen zeggen, maar hij is geen geoloog of geograaf. En omgekeerd: een fysicus kent wel wat van wiskunde maar is geen wiskundige”, klinkt het.

N-VA-fractieleider Peter De Roover gaat zelfs nog een stapje verder. “Het noorden kwijt? Diens (Boeve, n.v.d.r.) hele kompas slaat […] tilt. Ja, aardrijkskunde is een volwaardig vak en moet blijven bestaan. Stop met het neerhalen van het onderwijs”, reageert hij op Facebook.

https://sceptr.net/campaigns/doneer/donate/