Volgende maand, na twee jaar onderhandelen, ligt het VN-pact over migratie ter stemming in Marrakesh. Het (politieke) probleem? Regeringspartij N-VA is dat pact liever kwijt dan rijk. Zo verklaarde N-VA-fractieleider Peter De Roover dat het akkoord haaks staat op de wijze waarop de regering migratie aanpakt. De overige Vlaamse regeringspartijen, Open Vld en CD&V, volgen de Vlaams-nationalisten evenwel niet. CD&V-vicepremier Kris Peeters stelde zelfs vanmiddag voor de camera’s van VRT NWS dat er “heel wat fake news” over het pact de ronde doet. 

Het VN-migratiepact is een juridisch niet-bindend document. Het legt beginselen voor de omgang met vluchtelingen en migranten vast. De nadruk ligt op het faciliteren van “veilige, ordelijke legale migratie ten voordele van iedereen”. Het wil de wereldwijde migratiestromen beter laten verlopen en de “rechten van de betrokken versterken”. Normaal gezien zou het in december formeel worden aangenomen op een conferentie in Marrakesh, Marokko. De vraag is echter of het pact ‘niet-bindend’ blijft. Immers, zo stelde grondwetspecialist en V&W-Kamerlid Hendrik Vuye gisteren in ‘Terzake’, rechters gebruiken dergelijke instrumenten om mensenrechtenverdragen te interpreteren.

“Geen correcte lezing”

Gisteren besprak premier Charles Michel (MR) met zijn vicepremiers opnieuw het akkoord. “Er zijn nog een aantal vragen die beantwoord moeten worden”, stelt Peeters tegenover VRT NWS. “Enerzijds is er discussie over bepaalde passages, anderzijds is er op Europees niveau de vraag welke landen het pact al dan niet gaan goedkeuren. Wij zullen daar de volgende dagen verder over spreken en een duidelijke standpunt innemen”.

Een probleem heeft Peeters duidelijk niet met het pact. “Ik ben ervan overtuigd dat als we dit goedkeuren er niets aan de Belgische wetgeving moet gewijzigd worden, omdat de Belgische wetgeving volledig conform is aan wat daar is afgesproken”, klinkt het. Daarnaast merkt de christendemocraat op dat er rond bepaalde passages “heel wat fake news de wereld in [werd] gestuurd”. Open Vld-vicepremier Alexander De Croo is iets concreter. Volgens de liberaal hanteert de N-VA “vaak een lezing van de tekst […] die absoluut niet een correcte lezing is”.

Druk op N-VA neemt toe

Ter rechterzijde probeert het Vlaams Belang met een ‘Stop Marrakesh’-campagne de druk op de N-VA hoog te houden“Wanneer Theo Francken en de N-VA het immigratiepact tekenen, verliezen ze elke geloofwaardigheid”, klonk het eerder bij Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken.