In zijn maandelijkse bijdrage neemt SCEPTR-columnist Filip Meert het op tegen de VRT en en bepaalde linkse intellectuelen die menen dat we pro-actief op zoek moeten gaan naar Belgische IS-kinderen in het Midden-Oosten en ze (terug) naar hier moeten halen “Natuurlijk zijn die kinderen onschuldig, maar is hen terughalen onze plicht? Moet dat onze bekommernis zijn? Hebben wij geen andere katjes te geselen?”, schrijft Meert. “Hier staan we op punt om pro-actief op zoek te gaan naar kinderen van ouders die van onze kinderen weeskinderen willen maken.”

Voor een cent danst de beer, voor iets meer euro’s de topadvocaten. Deze keer is ‘den beer’ van dienst strafpleiter Walter Damen die wat graag danst voor het geld dat IS-strijdsters hem toesmijten om per direct hun kinderen naar België te repatriëren. Eerder verdedigde hij ook jihadisten zoals Fouad Belkacem (Sharia4Belgium). En ook de met overheidsgeld gesubsidieerde propagandamachines draaien weer op volle toeren. Er wordt op ‘geen frankske’ gekeken door Rudi Vranckx en vrienden. De VRT-programmamaker voelt zich, naar eigen zeggen, immers geroepen om het probleem rond IS-kinderen die verblijven in Irak of Syrië te melden en dat moet dan als verantwoording voor het maken van een volledige docureeks maar volstaan.

En laten we niet vergeten, het gaat bovendien ook om islamitische kinderen. Dat laatste klinkt misschien cru, maar je moet enkel ‘op het matje komen’ wanneer je christenen uit IS-gebied gaat terughalen. Dat heeft Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) aan den lijve mogen ondervinden toen die zich in het parlement moest verantwoorden omdat hij meer dan 900 Assyrische christenen, en geen enkele moslim, een humanitair visum had aangeboden. Deze mensen waren nochtans omsingeld in IS-gebied en stonden gruwel en dood te wachten.

Vranckx laat bijna kritiekloos de tranen uit Syrië onze huiskamers binnenstromen, aan emo-beelden geen gebrek. Maar laat dit even tot u doordringen: Zij willen de kinderen van diegenen die – in naam van Allah – doorheen heel Europa terreur zaaien en onze maatschappij omver willen werpen naar hier halen. Deze kinderen, zo stelt immers het politiek correcte dogma, mogen niet opdraaien voor de fouten van hun vaders.

(Lees verder onder de tweet/video.)

Niet elk onschuldig kind is onze plicht

Natuurlijk zijn die kinderen onschuldig, maar is hen terughalen onze plicht? Moet dat onze bekommernis zijn? Hebben wij geen andere katjes te geselen? “Neen”, zo stelt Walter Damen theatraal in ‘De Zevende Dag’: “Het is onze verdomde taak [om IS-kinderen] terug te halen want de wet verplicht het ons”. Is dat zo? Wanneer wetten dienen om ons te vernietigen, dan wordt het tijd dat er gereageerd wordt. Er is overigens geen draagvlak om die kinderen naar hier te halen.

“Ga jij de verantwoordelijkheid op jou nemen voor de dood van de IS kinderen wanneer deze de winter niet overleven?”, vroeg Damen aan Vlaams parlementslid Nadia Sminate (N-VA). Alsof de kinderen hun eerste winter in Syrië nog moeten meemaken en repatriëring naar België de enige oplossing is tegen vorstweer. Wat een advocaat bij gebrek aan argumenten al niet loopt te verzinnen om toch maar niet tegen de wil van Allah in te gaan. Ook de Wet van Godwin kon in zo’n non-debat niet lang uitblijven en al snel moest Sminate zich verantwoorden voor (de kinderen van) de collaboratie.

(Lees verder onder de tweet.)

Veiligheid eerst

Maar IS-kinderen moeten en zullen met hun IS-moeders worden herenigd, want het is hun onvervreemdbaar recht om bij hun moeder te zijn. Ik vermoed dat ze dat bij de extreemlinkse jongens en meisjes van Progress Lawyers Network ook onderschrijven. Dat IS-moeders dikwijls met een terreuropdracht uit het kalifaat terugkeren (enkele weken geleden blies een teruggekeerde vrouw zichzelf nog op in Tunesië) en IS-kinderen volwassenen worden en dat er dan mogelijks martelaarschap lonkt nadat mama of papa één en ander heeft uitgelegd, boeit Damen niet. En de niet mis te verstane waarschuwingen van inlichtingendiensten zijn evenzeer niet van belang.

En hoe zit het met de begeleiding van die kinderen? Mochten we er al in slagen ze op te voeden, wie gaat dat bekostigen? Child Focus? We kunnen teruggekeerde ‘Syriëstrijders’ niet eens opvolgen. Wie garandeert er dat er geen kans bestaat op een nefaste afloop? Waarom toch risico’s nemen? Ga jij de verantwoordelijkheid op jou nemen voor de dood van nieuwe terreurslachtoffers door het toedoen van IS-kinderen of hun moeders, meneer Damen?

Knack vertelt ons dat racisme in het Vlaamse DNA ingebakken zit. Dan kan er voor een moslimextremist toch geen grotere verschrikking zijn dan z’n kinderen te zien opgroeien in het ongelovige Westen? Via Vranckx heb ik echter mogen vaststellen dat de horrormoeders dat blijkbaar toch iets anders zien.

Terwijl IS-kinderen moeten gezocht worden, worden vervolgende christenvrouwen de toegang ontzegd

De klepel slaat werkelijk door: in de Verenigde Arabische Emiraten vliegt een hele familie het land uit wanneer iemand iets mispeutert, hier staan we op punt om pro-actief op zoek te gaan naar kinderen van ouders die van onze kinderen weeskinderen willen maken. Il faut le faire, terwijl meer dan twee jaar na de 22/3-aanslagen in Brussel en Zaventem sommige slachtoffers nog altijd wachten op een financiële vergoedingen. Het budget voor het terughalen van kinderen van terroristen lijkt dan weer geen probleem te zijn.

Eigenlijk verbaast dit niet, want dit landje presteerde het nog niet zo lang geleden om een veroordeelde terrorist, die z’n straf had uitgezeten, op kosten van de staat te huisvesten. Bij het terugsturen naar z’n land van herkomst, riskeerde hij namelijk de doodstraf en dat willen we natuurlijk niet op ons geweten hebben.

Het wordt al helemaal ziek wanneer je beseft dat op dit moment in het VK de asielaanvraag van Asia Bibi, de christenvrouw die al acht jaar gevangen zit in Pakistan en dra zou opgehangen worden omdat ze dronk uit een bron waar enkel moslims mochten uit drinken, geweigerd werd omdat men vreest voor moslimterreur. Gelukkig kan ze in Duitsland asiel krijgen.

(Lees verder onder de tweet.)

Dat er brave moslims zijn die het allemaal goed menen en hun religie niet aan het stuur van de wagen zetten maar wel op de achterbank, weten we allemaal. Maar het wordt tijd dat we beseffen dat de islam als systeem zich nog nooit heeft laten stoppen door rede of dialoog. De islam, zo leert de geschiedenis, werd enkel gestopt door geweld. Wij daarentegen, gaan de islamisering subsidiëren omdat we denken dat we er dan controle over hebben. We staan op punt het VN-Migratieverdrag van Marrakesh, een complete miskleun, te ondertekenen. We zitten men andere woorden wel op de juiste tram, maar we beseffen niet dat die in de verkeerde richting rijdt. ‘De stille overname’ gaat gestaag verder en wij noemen deze overname ‘diversiteit’.