Vicepremier Alexander De Croo kondigde aan dat de regering het VN-migratiepact zal goedkeuren. Dat zei hij op Twitter in een reactie op het nieuws dat Oostenrijk uit het verdrag zal stappen. Het VN-akkoord moet een globaal antwoord bieden op de huidige en toekomstige migratiestromen. Veel conservatieve stemmen in het wereldwijde migratiedebat zien het eerder als een aanmoediging van massamigratie.

“Migratie-uitdagingen los je als land niet in je eentje op”, zo tweette minister De Croo. “Er is net meer internationale samenwerking nodig, niet minder”. Hij besluit: “Ik zal daarom in Marrakesh met veel overtuiging namens ons land het Global Compact on Migration ondertekenen.” 

De regering van Oostenrijk beschouwt het verdrag als een inbreuk op de nationale soevereiniteit. Daarnaast maakt het volgens hen onvoldoende onderscheid tussen legale en illegale migratie. Vooral de rechtsnationalistische FPÖ, die samen met het de christendemocraten van premier Sebastian Kurz regeren, zetten hun voet op de rem. Daarmee is Oostenrijk al het derde land dat zich terugtrekt uit het verdrag in de aanloop naar de ondertekening in december. Hongarije en de VS gingen hen al voor.

Het migratiepact is een juridisch niet-bindend document. Het legt beginselen voor de omgang met vluchtelingen en migranten vast. De nadruk ligt op het faciliteren van “veilige, ordelijke legale migratie ten voordele van iedereen”. Het wil de wereldwijde migratiestromen beter laten verlopen en de “rechten van de betrokken versterken”. Normaal gezien zal het in december formeel worden aangenomen op een conferentie in Marrakesh, Marokko.


Buiten de tweet van minister De Croo heeft de regering nog geen uitdrukkelijke verklaringen afgelegd over het VN-akkoord. In tegenstelling tot in een aantal Oost-Europese landen is er in ons land tot nu toe nog geen publiek debat op gang gekomen over de ondertekening. Regeringspartij N-VA profileert zich sterk op vlak van migratie met het in hun ogen streng maar rechtvaardig beleid van staatssecretaris Francken. Ook zij hebben nog niet gereageerd.