Gaande van “deze tekst tekenen we niet” (Theo Francken), ‘nog geen regeringsstandpunt‘ (Jan Jambon) tot “ernstige vragen” (Peter De Roover); het VN-pact over migratie blijft de gemoederen in de Wetstraat verhitten. Zo gaat het pact volgens N-VA-fractieleider De Roover in tegen de manier waarop de regering migratie aanpakt. Daarnaast verhoogden gisteren het Vlaams Belang en de V&W-fractie de druk op de N-VA.

Hangt het van staatssecretaris Francken af, dan keert België zich tegen het VN-pact rond migratie. “Deze tekst tekenen we niet”, liet zijn woordvoerder gisteren weten ten aanzien van Het Nieuwsblad. Zo zou het ‘Marrakesh-akkoord’ niet stroken met het Belgische regeerakkoord. Tevens zou het ‘Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration’ de “illegale migratiechaos” die “Europa afbreekt” bestendigen.

Klein probleempje? Gisteren, in de voormiddag, floot N-VA-vicepremier Jambon de staatssecretaris bij monde van zijn woordvoerder terug. “De analyse van en de discussie over het pact is bezig in de schoot van de regering. N-VA zal bij monde van Jan Jambon als vicepremier het standpunt toelichten. Dit is een gevoelig dossier dat moet besproken worden waar dat thuishoort, in de regering”, verklaarde Olivier Van Raemdonck namens Jambon.

“Ernstige vragen”

Toch blijft de N-VA volgens De Roover “ernstige vragen” hebben bij het pact. België zou volgens de kamerfractieleider immers een “morele verplichting” hebben om de afspraken na te komen. Daarnaast merkt hij op dat het pact haaks staat op het migratiebeleid van de regering-Michel. “Als het niet bindend is, dan stel ik voor dat niemand het ondertekent. Wat is de betekenis er dan van?”, stelde de N-VA’er tegenover de camera’s van VRT NWS.

Ook de (linkse) oppositie had vragen bij het VN-migratiepact en meer bepaald de rol van premier Charles Michel (MR). Dat de Franstalige liberaal nu gehoor lijkt te geven aan de verzuchtingen van de N-VA zien Groen en sp.a als een teken van “onmacht”“Zijn we een voortrekker binnen de VN of zijn we lid van de verenigde club van populisten?”, klonk het volgens VRT NWS snedig bij Groen-Kamerlid Kristof Calvo.

Vlaams-nationalistische oppositie neemt Francken onder vuur

Vlaams Belang-Kamerlid Filip Dewinter was dan weer tevreden dat het migratiepact nog niet definitief werd goedgekeurd. Hij ziet daar immers “een vrijgeleide voor vreemdelingen [in] om naar Europa te komen”. Tevens promoten de rechts-nationalisten op hun sociale media een ‘stop Marrakesh’-petitie.

Grondwetspecialist Hendrik Vuye (V&W) merkte dan weer op dat Francken en Jambon de tekst gedurende twee jaar hebben laten passeren. Daarnaast stelde Vuye dat Jambon en Francken eerder, in Marrakesh, een gelijkaardige verklaring ondertekenden. Zich nu tegen dat compact keren is dan ook een “bocht” volgens de Vlaams-nationalist. “Wat stoer, wat een leugen, wat een dossierkennis” klonk het. “Er wordt niets ondertekend, dat stadium zijn we al voorbij. Lees de resolutie nr. 73/308 van de VN die de modaliteiten vastlegt: te Marrakesh wordt gestemd. Evident zullen landen als België in de minderheid worden gesteld omdat u gedurende twee jaar het dossier niet hebt gevolgd”.