In Beerse is een GFT-vergistingsinstallatie van de intercommunale IOK Afvalbeheer opgestart. Met het GFT-afval van maar liefst een half miljoen Kempenaren wordt biogas gemaakt door middel van vergisting. Dat rapporteerde VRT NWS eerder deze week. De hele installatie kost ruim 15,5 miljoen euro, maar zal op jaarbasis slechts het equivalent produceren van het gasverbruik van 250 gezinnen. Geen probleem, vindt men bij Vlaams Energieminister Bart Tommelein (Open Vld).

In Beerse is de eerste biomethaancentrale van België in gebruik genomen. De centrale staat onder de controle van de intercommunale IOK Afvalbeheer en zet groenten-, fruit- en tuinafval om in biogas. Dat wordt opgeschoond tot aardgaskwaliteit en in samenwerking met netwerkbeheerder Eandis geïnjecteerd in het aardgasnet. Het hele project is echter bijzonder duur.

Biogas Beerse pas in 2066 rendabeler dan als particulier aardgas aankopen

“Groen gas uit gft is een duurzame en hernieuwbare energiebron”, zo verklaarde IOK-directeur Paul Macken dinsdag nog ten aanzien van de VRT. “Het is de bedoeling om op lange termijn het aandeel aan biomethaan te laten stijgen tot 100 procent of het equivalent van het jaarlijks aardgasverbruik van 1.000 gezinnen.” Momenteel produceert de centrale echter maar gas goed voor het verbruik van 250 gezinnen.

Het hele project, gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en in mindere mate door de Vlaamse overheid, kost echter 15,5 miljoen euro. Toekomstige kosten rond de GFT-afvaltoevoer van 500.000 Kempenaren niet meegerekend betekent dit dat het biogas in Beerse aan huidige productieniveaus pas na een kleine 50 jaar rendabeler zal zijn dan aan particuliere prijzen aardgas te kopen. Een gemiddeld Belgisch gezin geeft immers 1.295 euro per jaar uit aan aardgas.

Ter vergelijking: een reguliere windmolen kost één tiende van de IOK-biogascentrale (circa 1,5 miljoen euro) in Beerse, maar produceert wel elektriciteit voor ongeveer 2.000 gezinnen. Het dient wel genoteerd te worden dat een doorsnee gezin rond drie maal zoveel KWh aan gas dan aan elektriciteit verbruikt.

Kabinet Tommelein: “Ophalen van afval in de gemeente gebeurt sowieso en het verwarmen van onze sites ook”

Op het kabinet van Bart Tommelein (Open Vld), momenteel nog de Vlaamse minister voor Energie, verdedigt men echter het project. “Vlaanderen heeft dit project gesteund via de ‘call groene warmte’, het zal uiteindelijk om zo’n 640.000 euro gaan”, zo vertelt men in een reactie aan SCEPTR. “Ophalen van afval in de gemeente gebeurt sowieso, het is net mooi dat hiermee een project voor hernieuwbare energie wordt opgezet en de kring gesloten wordt.”

Verder verzekert men dat “de residentiële eindklant […] niets meer [gaat] betalen, want hij zal het gas ook niet gebruiken”, aldus nog de woordvoerster van Tommelein, Margot Neyskens. “Het grootste deel van het gas wordt ter plekke in een warmtekrachtkoppeling (WKK) gebruikt, een kleiner deel wordt opgewaardeerd tot biomethaan en geïnjecteerd in het aardgasnet. Het wordt dan een stukje verder weer van het net gehaald om er een site van de gemeente mee te verwarmen.” En “kosten voor verwarming van de sites zijn er nu ook al”.

‘Bio-energie’-productie wel vaker duur

Hoeveel gelijkaardige projecten de Vlaamse overheid verder steunt wilde de woordvoerster van Tommelein niet kwijt, maar via de eerder vernoemde ‘call groene warmte’ kan iedereen die werkt rond ecologische warmteproductie (geothermisch, restwarmte, biomassa…) steun aanvragen tijdens de jaarlijkse oproep voor projecten (dat is de zogenaamde ‘call’). De volgende oproepperiode zal in de eerste helft van 2019 zijn.

Het is niet de eerste maal dat een ‘biologische’ centrale in België in opspraak komt. Electrawinds, met als sleutelfiguur Oostends oud-burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a), onderhield onder andere een ‘biostoomcentrale’ in Oostende: Men verbrandde er verwerkt restafval om stroom op te wekken. Na een reportage van de VRT bleek echter dat de centrale per jaar meer dan 1 miljoen kilometer vrachtwachtenverkeer (illegaal nachtverkeer inclusief) nodig had om het afval te verkrijgen waarop de centrale draaide. Dat is het equivalent van circa 300.000 liter dieselverbruik. De overheid pompte hiernaast ook 142,5 miljoen euro in dat bedrijf.

ADVERTENTIE