Kersvers minister van DefensieSander Loones (N-VA), krijgt in de komende periode te maken met verschillende eisen van de liberale en onafhankelijke defensievakbond. Zo is de liberale vakbond VSOA – met als slogan #respectvoordemilitair – een bewustmakingscampagne gestart. De onafhankelijke vakbond ACMP liet volgens BELGA dan weer weten dat “de militairen […] niet langer de kampioenen [willen] zijn in de discipline meer doen met minder”.

Morgen, in de marge van het Te Deum, organiseert het VSOA een symbolische actie in het kader van een bewustmakingscampagne. Het doel? De bevolking “bewust maken van het belang van de militair” en “de politieke en militaire autoriteiten signaleren dat de onophoudelijke aanvallen op het militaire statuut nefast zijn voor de motivatie van het personeel”. 

Meer concreet is het de liberale vakbond te doen om het pensioendossier, de kazernesluitingen en de hervorming van de ziektedagen, weet BELGA. Het gevolg? Een delegatie van het VSOA zal het Te Deum bijwonen en later op de dag volgen er symbolische acties voor het kabinet van Loones en Pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR).

Brandbrief

Het ACMP koos voor een ‘brandbrief’ in de richting van de nieuwe minister van Defensie. “Als personeel écht het belangrijkste kapitaal is”, schrijf de vakbond volgens persagentschap BELGA, “dan verdient [het] defensiepersoneel fatsoenlijke en serieuze arbeidsvoorwaarden”.

Daarnaast vraagt de vakbond aan Loones dat hij een einde maakt aan “de mismatch tussen taakstellingen en beschikbare mensen en werkingsmiddelen”. Over dergelijke domeinen zou de nieuwe N-VA-minister “minder krampachtig en transparanter” moeten communiceren. Tevens vraagt de onafhankelijke vakbond dat Loones van “het jubeljargon, al die hoeraberichten en vals-positieve aankondigingen” afstapt. Dergelijke zaken zouden immers “contraproductief” werken bij de militairen.