Uit een tweejaarlijks rapport van het Nederlandse Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) blijkt dat het aantal inwoners met een Nederlandse achtergrond in het land afneemt terwijl het aantal inwoners met een migratieachtergrond toeneemt. Syriërs vormen de grootste groep nieuwe inwoners. Dat schrijft NOS. Bijna een kwart van de Nederlandse bevolking heeft een migratieachtergrond. 

Het Nederlandse Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) publiceert om de twee jaar een rapport over migratie en integratie. In het jaarrapport voor 2018 werd vooral gekeken naar veranderingen in de afgelopen drie jaar, de periode tussen januari 2015 en januari 2018. In die periode nam het aantal inwoners van het land met een Nederlandse achtergrond af met 26.000. Er kwamen 306.000 inwoners met een migratieachtergrond bij, Syriërs vormden daarbij de grootste groep.

Bijna een kwart Nederlandse bevolking heeft migratieachtergrond

23 procent van de Nederlandse bevolking heeft een migratieachtergrond, een stijging van één procent ten opzichte van 2015. Meer dan de helft van hen is niet in Nederland geboren. De tweede generatiemigranten zijn vooral van Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse en Turkse origine. De groep tweede generatiemigranten levert 14 procent van de kinderen die in 2017 in Nederland geboren zijn.

Ook de immigratie vanuit nieuwe Oost-Europese EU-lidstaten zoals Polen, Bulgarije en Roemenië is toegenomen. Het gaat daarbij niet enkel om arbeidsmigratie, vaak volgt de rest van het gezin. Hoewel het aantal kinderen van de tweede generatie met een westerse achtergrond is afgenomen, verwacht het CBS dat deze groep in de toekomst kan gaan groeien door het groeiende aantal Polen in deze generatie.