Als het van premier Charles Michel (MR) afhangt dan stemt België op tien december voor het ‘pact van Marrakech’ of formeel het ‘Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration’. De joodse verenigingen van Vlaanderen hebben evenwel hun vragen bij dit VN-document. “In het ter ondertekening voorliggende verdrag wordt aan migranten echter geen enkele voorwaarde voor acceptatie van onze waarden gesteld, zodat in beginsel ons land ook antisemitische fundamentalistische moslims zou moeten toelaten en omarmen”, citeert Joods Actueel uit een persbericht van het Forum der Joodse Organisaties (FJO).

Het VN-migratiepact is, in beginsel, een juridisch niet-bindend document. Inhoudelijk legt het de beginselen voor de omgang met vluchtelingen en migranten vast. De nadruk ligt daarbij op het faciliteren van “veilige, ordelijke legale migratie ten voordele van iedereen”. Een van de doelen? Wereldwijde migratiestromen beter laten verlopen en de “rechten van de betrokken versterken”. Normaal gezien zou het in december formeel worden aangenomen op een conferentie in Marrakesh, Marokko.

De vraag is echter of het pact ‘niet-bindend’ blijft. Immers, zo stelde grondwetspecialist en V&W-Kamerlid Hendrik Vuye eerder in ‘Terzake’, rechters gebruiken dergelijke instrumenten om mensenrechtenverdragen te interpreteren. Ook conservatief publicist en advocaat Fernand Keuleneer heeft zijn vragen bij onder meer de juridische implicaties van het pact. Zo plaats hij in een opiniestuk in De Morgen het VN-pact in de evolutie naar een “globale civil society, georganiseerd en gestructureerd rond zogenaamde ‘mensenrechten’, die in wezen slechts een toegangsbiljet zijn die aan anonieme globale bureaucratieën en belangen het ‘recht’ geven om overal en in om het even welk statelijk of maatschappelijk domein in te grijpen”.

“Niet in het belang van de migranten, noch in dat van de autochtone bevolking van de westerse gastlanden”

Naast juristen en politieke partijen – zoals N-VA, de V&W-fractie en Vlaams Belang – heeft ook het Forum der Joodse Organisaties bezwaren bij de VN-verklaring. Hoewel het FJO achter de geest van de tekst staat, bevat het pact – dixit een persbericht dat verscheen op Joods Actueel“tal van tekortkomingen”. “Zo wordt nauwelijks rekening gehouden met de belangen en positie van de autochtone Joods-Christelijke samenleving in ons land. Een ongeclausuleerde en eenzijdige steun aan migranten, zonder waarborgen voor de autochtone bevolking is niet in het belang van de migranten, noch in dat van de autochtone bevolking van de westerse gastlanden. Het goed geïntegreerde deel van de moslimgemeenschap in ons land is evenmin bij een ongeclausuleerde instroom van migranten gebaat”, klinkt het in de persmededeling.

Daarnaast stipuleert het Forum der Joodse Organisaties – dat normaliter uiterst voorzichtig communiceert – dat de Belgische joodse gemeenschap veel leden telt “die ooit zelf als vluchteling op humane wijze door België zijn opgenomen”. Die humanitaire traditie kan ons land volgens de joodse gemeenschap alleen maar voortzetten “indien de nieuwe instromers op vreedzame wijze in onze samenleving integreren“. “In het ter ondertekening voorliggende verdrag wordt aan migranten echter geen enkele voorwaarde voor acceptatie van onze waarden gesteld, zodat in beginsel ons land ook antisemitische fundamentalistische moslims zou moeten toelaten en omarmen”, waarschuwt het Forum der Joodse Organisaties de regering-Michel.