De jongerenafdelingen van de Belgische politieke partijen, uitgezonderd die van N-VA en Vlaams Belang, hebben vanmorgen symbolisch het VN-migratiepact van Marrakesh ondertekend. Ze hopen dat ons land rekening zal houden “met het duidelijke signaal vanuit de politieke jongerenpartijen” en het pact binnenkort ondertekent. Dat meldt Belga.

De laatste weken is er veel te doen geweest over het VN-migratiepact van Marrakesh. Officieel gaat het om een document van afspraken over de omgang met migranten en vluchtelingen. Volgens critici is het echter een bijzonder eenzijdig document dat de soevereiniteit van landen afneemt. De grens tussen legale en illegale migratie zou vervagen, illegalen zouden meer rechten krijgen en de overheid moet de uitsluitend positieve gevolgen van migratie benadrukken.

In politiek België zorgt het pact voor heel wat hoogspanning. Regeringspartij N-VA wil het pact niet ondertekenen, maar staat binnen de regering alleen met dat standpunt. De andere partijen, Open Vld, CD&V en MR willen het pact wel gewoon ondertekenen, met een regeringscrisis tot gevolg.

“Duidelijk signaal”

Jongerenpartijen van Open Vld, CD&V, Groen, sp.a, CDH, MR, Ecolo, Défi en PS hebben vanmorgen samen het VN-migratiepact symbolisch ondertekend. Ze willen daarmee onze regering aanmoedigen om het pact te ondertekenen. “Het pact is dan wel niet bindend, het is een sterk signaal van de internationale gemeenschap om de problematiek van migratie samen aan te gaan”, klinkt het.

Ze gaven het ondergetekende pact aan Siegfried Bracke (N-VA), voorzitter van de Kamer, en hopen naar eigen zeggen dat men bij de debatten erover in het parlement rekening zal houden “met het duidelijke signaal vanuit de politieke jongerenpartijen”.

(Lees verder onder de tweet.)

Actie Jong N-VA

Enkele dagen geleden organiseerde Jong N-VA een andere actie omtrent het pact van Marrakesh. Ze vroegen liberale en christendemocratische kopstukken of ze een niet-bindend pact voor confederalisme wilden ondertekenen.

“Verschillende regeringspartijen willen graag het migratiepact van Marrakesh ondertekenen. Dat daar inhoudelijke problemen mee zijn is volgens hen niet echt van belang want, zeggen ze; het is niet-bindend en het pleit voor samenwerking. Daarom hebben we dit opgesteld: een pleidooi voor samenwerking, een niet-bindend pact voor confederalisme”, licht Jong-N-VA-voorzitter Tomas Roggeman in het filmpje de actie toe.